Publicaties

Waarden voor het ontwerpen van Robotica toepassingen in de Melkveehouderij : Te gebruiken bij Value Sensitive Design methode

Ouweltjes, W.; Lokhorst, C.

Samenvatting

De brochure is gebaseerd op interviews met diverse stakeholders in de melkveehouderij en kan gebruikt worden bij het ontwerpen van robotsystemen voor de melkveehouderij. Sommige waarden hebben een bredere maatschappelijke en ethische context en andere waarden zijn vooral te gebruiken in concrete ontwerptrajecten voor samenwerkende robotsystemen.