Publicaties

Eindrapportage VisPluisvrij : activiteiten, resultaten en aanbevelingen op basis van de resultaten van het project VisPluisvrij (2013-2018) en het aansluitende project ‘Testfase Biopluis’ in 2020

Strietman, W.J.

Samenvatting

Het project VisPluisvrij is in 2013 gestart met als doel om oplossingen te ontwikkelen waarmee het verlies van pluis in zee substantieel verminderd kan worden. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en resultaten van het project van 2013 tot en met 2018 en van het aansluitende project (‘Testfase Biopluis’) dat in 2020 onder coördinatie van VisNed is uitgevoerd en op basis daarvan aanbevelingen gedaan voor vervolgstappen gedurende de komende periode.