Publicaties

Procesbeschrijving regionale samenwerking om te komen tot oplossingen voor de energietransitie : Gebiedspilot Noordelijke Friese Wouden, PPS ‘landbouw als vliegwiel voor de energietransitie’

Kernebeek, Heleen van; Migchels, Gerard; Veefkind, Wouter

Samenvatting

De Noordelijke Friese Wouden zien kansen om aan klimaatdoelen bij te dragen door de daken van bedrijfsgebouwen te bedekken met zonnepanelen. Het probleem dat zich in dit gebied voordoet is echter dat een deel van de opgewekte elektriciteit in de zomer niet aan het net geleverd kan worden, omdat er op het elektriciteitsnet niet voldoende ruimte is. In deze gebiedspilot zoeken stakeholders gezamenlijk naar een oplossing binnen het concept van Smart Energy Systems, een holistische benadering waarbij meerdere energieproductie, -opslag, en -transformatie technologiee╠łn worden toegepast. Dit rapport geeft een beschrijving van het proces waarmee de groep stakeholders naar oplossingen heeft gezocht om bij te dragen aan opgaven rondom klimaat en energietransitie in hun eigen gebied.---The Noordelijke Friese Wouden sees potential in contributing to climate goals by putting solar panels on the roofs of agricultural buildings. The problem is, however, that, especially in summer, not all the generated electricity can be delivered to the grid, as the capacity of the grid is incompatible. In this pilot, stakeholders jointly look for solutions for this problem within the concept of Smart Energy Systems, a holistic approach where energy production, -storage, and -transformation technologies are applied. This report provides a description of the process with which the group of stakeholders jointly searched for solutions to contribute to challenges around climate change within their own area.