Publicaties

Wanted: a little more of Jane

Buizer, I.M.

Samenvatting

Jane Jacobs schroomde het conflict niet als het ging om het centraal stellen van de menselijke maat in de planvorming. Gepassioneerd streed ze voor haar ideaalbeeld van buurten met ruimte voor sociaal contact en lokaal initiatief. Tegenwoordig zien we minder activisme, burgerparticipatie in verschillende vormen kwam hiervoor in de plaats. Vaak veranderen deze trajecten van burgerparticipatie niet veel meer aan het plan of de ideeën erachter. De vraag rijst: zijn we toe aan meer ‘Janes’?