Publicaties

Een eerste verkenning van indices voor het bepalen van ecologische draagkracht t.b.v. zeewierkweek

Nauta, R.W.; Lansbergen, R.; Poelman, M.; Tonk, L.; Jansen, H.M.