Publicaties

Grenzeloze 8RHK : werkdocument Preverkenning NPLG

Rooij, L.L. de; Sluijsmans, J.J.L.

Samenvatting

In het kader van het vorm te geven Nationaal Programma Landelijk Gebied is door Wageningen Environmental Research samen met Rijk, provincie en de regio 8RHK een preverkenning uitgevoerd. De preverkenning heeft als doel om een basis te leggen voor een gedeelde aanpak, waarbij inzicht in de samenhang en complexiteit van de opgaven én het natuurlijk systeem centraal staan. De preverkenning laat zien dat een gedeeld begrip van het natuurlijk systeem en de relaties, dwarsverbanden en ruimtelijke vertaling van de transities en opgaven het gezamenlijk vertrekpunt moet zijn. In een mogelijk gezamenlijk vervolgproces kan hier nader invulling aan worden gegeven.