Publicaties

Objectieve bepaling van brons, grootte en vorm van ‘Conference’ peren

Hogeveen-van Echtelt, E.M.; Brouwer, B.