Publicaties

Langere periode tussen oogstmoment en koeling negatief voor gewichtsverlies ‘Conference’ peren

Hogeveen-van Echtelt, E.M.; Geijn, F.G. van de; Brouwer, B.