Publicaties

Variatie in vochtafgifte tussen peren afkomstig van één boom

Hogeveen-van Echtelt, E.M.; Wild, J.P.J. de; Brouwer, B.