Publicaties

Weermodellen op wijkniveau: onder professoren

Steeneveld, Gert-Jan

Samenvatting

Gert-Jan Steeneveld uit
Oudewater stelt
verfijndere weermodellen
op wijk- en
straatniveau samen
door data te gebruiken
uit verschillende
metingen. Hij pleit voor
hittenormen in steden.