Publicaties

Aalonderzoek Hoogheemraadschap van Delfland: groei en verspreiding van rode aal (Anguilla anguilla) 2021 : Data rapportage

Griffioen, A.B.

Samenvatting

Het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het verbeteren van de overlevingskansen van Europese aal (Anguilla anguilla) in het beheergebied. Zo is er geïnvesteerd in het vispasseerbaar maken van kunstwerken. Ook is met de lokale beroepsvisserij overeengekomen te stoppen met aalvisserij in het gehele beheergebied van Delfland voor de periode 2017 t/m 2022 en te investeren in de ontwikkelingen van aal in het gebied door o.a. het doen van onderzoek. De huidige studie betreft een merk-terugvangstexperiment van rode aal in vijf deelgebieden in boezemwater van HHD: Berkelse Zweth (BZ), Nieuwe Water (NW), Vlaardingse Vaart (VV), Boonervliet (BV) en het Verversingskanaal (VK) nabij gemaal Schoute. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van variatie in groei en verspreiding van rode aal in het beheergebied. In 2017 (jaar 1) en 2018 (jaar 2) zijn in totaal 1008 rode alen van een 12mm PITtag voorzien. Het onderzoek wordt in het veld uitgevoerd door visserijbedrijf W. den Boer met ondersteuning van vrijwilligers van de Hengelsportvereniging SVBD (Sport Visserij Belangen Delfland), GHV / Groene Hart en medewerkers van het HHD. Wageningen Marine Research begeleidt het onderzoek. Deze rapportage betreft een verslaglegging van het vijfde onderzoeksjaar 2021. De werkzaamheden van jaar 1, 2, 3 en 4 zijn in aparte rapportages gepubliceerd. In het vijfde jaar is geprobeerd om de alen die in jaar 1 en jaar 2 zijn gemerkt terug te vangen en opnieuw op te meten op lengte. Het onderzoek wordt nog één jaar voortgezet (2022). Over alle jaren heen zijn 376 alen één of meer keer teruggevangen, incl. terugvangsten een aantal dagen na het merken. In 2021 zijn in totaal 66 verschillende alen teruggevangen van de 1008 gemerkte rode alen. De groeisnelheid over alle onderzoeksjaren en alle gebieden van de alen die zijn teruggevangen, ligt op 41.9 mm per jaar en er is variatie tussen de gebieden. Op basis van de teruggekoppelde data is de gemiddelde groeisnelheid bij het Nieuwe Water het hoogst met 62.9 mm per jaar (Figuur 2). De laagste gemiddelde groei wordt gemeten in het Verversingskanaal (30.6 mm/jaar), gevolgd door het Boonervliet/Vlaardingse Vaart (41.0 mm/jaar) en Berkelse Zweth (50.4 mm/jaar). In het jaar 2021 heeft het onderzoek minder hinder ondervonden van diefstal van fuiken. Echter, door de afname van terugvangsten worden terugvangsten relatief waardevoller. Aanbevolen wordt om hier vanuit het Hoogheemraadschap weer aandacht aan te geven voorafgaand aan het onderzoek in 2022.