Publicaties

Toekomst directe GLB-betalingen: strengere voorwaarden, minder geld

Silvis, H.J.; Voskuilen, M.J.

Samenvatting

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie (EU)
moet meer gaan bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke doelen.

Het is duidelijk dat de directe betalingen in Nederland de komende jaren

onder druk staan door afname van het GLB-budget, een grotere

overheveling van het budget naar de tweede pijler, en strengere

voorwaarden voor het ontvangen van betalingen uit de eerste pijler. Toch

blijven de directe betalingen voorlopig een belangrijke factor voor de

inkomensvorming van de grondgebonden landbouw.