Publicaties

Het effect van twice-a-day-feeding en splitfeeding op reproductie, eischaalkwaliteit en gedrag van vleeskuikenouderdieren

Emous, Rick van; Binnendijk, Gisabeth; Gunnink, Henk

Samenvatting

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar het toepassen van split-feeding (= verschillend ochtend- en middagvoer) en twice-a-day-feeding (= 2 keer per dag eenzelfde standaard voer) ten opzichte van eenmaal daags voeren (standaard voer) bij vleeskuikenouderdieren tijdens de late legperiode (van 45-65 weken leeftijd). Dit experiment is uitgevoerd in opdracht van het Consortium Breeders In Technology (BITe) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Uit het onderzoek blijkt dat de dieren die het split-feeding programma volgden tussen 45 en 65 weken leeftijd een hogere productie en lagere uitval hadden. Daarnaast werden bij de tweemaal daags gevoerde dieren (twice-a-day-feeding en split-feeding) een lagere wateropname en lagere water/voer-verhouding gevonden. Het toepassen van tweemaal daags voeren (twice-a-day-feeding en split-feeding) had nauwelijks effect op broedeikwaliteit en geen effect op de broederijresultaten. Bij de tweemaal ten opzichte van eenmaal daags gevoerde dieren werd een ander gedragspatroon gedurende de dag waargenomen. De tweemaal daags gevoerde dieren kregen tweemaal daags een halve portie voer, hetgeen de belangrijkste factor was voor de verschillen in het gedragspatroon. Het was niet helemaal eenduidig maar de tweemaal daags gevoerde dieren (twice-a-day-feeding en split-feeding) vertoonden in gemiddeld: minder drinken, meer staan, minder zitten, meer lopen en minder foerageren.