Publicaties

Stikstof : de sluipende effecten op natuur en gezondheid

Erisman, Jan Willem; Vries, Wim de; Donk, Ellen van; Reumer, Jelle; Broek, Jos van den; Smit, Astrid; Kerklaan, Joy; Schayck, Pauline van

Samenvatting

Voor de coronacrisis was er een andere crisis waardoor Nederland de adem inhield. De stikstofcrisis. De bouw van nieuwe projecten werd stilgelegd, het verkeer werd aan banden gelegd en boeren kregen de wacht aangezegd. Er zijn inmiddels ruim twee jaar verstreken sinds de Raad van State de uitspraak deed over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS); daarmee zat van het ene op het andere moment Nederland op slot. De Raad van State keurde niet zozeer de programmatische aanpak af, maar oordeelde dat er te weinig beleid was om de daling van de stikstofdepositie te realiseren. Deze daling is noodzakelijk om de natuur in Nederland te beschermen. Er is sindsdien veel geschreven over stikstof. Het is opvallend dat er nergens een overzicht is van de historie van het probleem, de achtergronden, de belangrijkste zaken die spelen en de mogelijke aanpak. In 'Stikstof. De sluipende effecten op natuur en gezondheid' is voor een breed publiek de stikstofproblematiek op een rijtje gezet. Het boek is geìˆllustreerd met vele infographics in kleur.