Publicaties

Meer schade en uitval bij volledig onbehandelde hanen

Jong, I.C. de; Hattum, T.G. van; Gunnink, H.

Samenvatting

Is het mogelijk volledig onbehandelde hanen in koppels vleeskuikenouderdieren te houden, zonder het welzijn van de hennen te schaden? Deze vraag stond centraal in een proef onder praktijkomstandigheden.