Publicaties

Rijkdom of armoe?

Sloet van Oldruitenborgh, C.J.M.

Samenvatting

Inleidend artikel waarin het begrip exoot (geintroduceerde vreemde plantensoort) uiteen wordt gezet en de gevolgen van de introductie van exoten voor het natuurbeheer worden besproken