Publicaties

Verkeerstellingen rondom het te bouwen windmolenpark bij Sexbierum in 1984

Baltjes, C.R.; Jaarsma, C.F.