Publicaties

Verkeerstellingen rondom het te bouwen windmolenpark bij Sexbierum- vervolgonderzoek 1985

Baltjes, C.R.; Jaarsma, C.F.