Beleid, ketens en maatschappij

De circulaire en biobased economie is in opkomst en raakt veel verschillende sectoren en actoren. Bestaand beleid is niet langer geschikt voor de nieuwe economie en ook bestaande verdienmodellen staan onder druk. De complexiteit van de vraagstukken rond beleid, economie en duurzaamheid vraagt om een integrale aanpak, op basis van sociale, economische en technologische kennis. Vanuit deze aanpak richt Wageningen University & Research zich op beleidsadvies, de ontwikkeling van duurzaamheidsindicatoren en bedrijfs- en ketenstrategieën en op het sluiten van de kringloop en inpassing in het landschap.