Academic Consultancy Training

Heeft u een innovatief idee, een vraag of onopgelost probleem waar u niet aan toe komt? Studenten van Wageningen University & Research (WUR) kunnen misschien een oplossing bieden. Society Based Education verbindt vragen uit de samenleving aan het onderwijs van de WUR. Het vak Academic Consultancy Training (ACT) is een voorbeeld van een vak waarin studenten met uw vraag aan de slag gaan! Het hele jaar door zoekt Society Based Education ontwerpgerichte, interdisciplinaire, consultancy vragen waar studenten in multidisciplinaire teams van 5 à 7 studenten hun creativiteit in kunnen steken!De WUR biedt de mogelijkheid om tegen relatief weinig kosten en tijd een project te laten uitvoeren door master studenten. Voor de studenten is dit een kans om tijdens hun studie in een real-life setting aan een consultancy vraagstuk voor een opdrachtgever te werken.

Academic Consultancy Training (ACT):

  • Is een verplicht vak voor verschillende master opleidingen van de WUR. Studenten van verschillende opleidingen en nationaliteiten werken in één team samen;

  • Is een vak waarin studenten gedurende 8 weken in teams van 5 à 7 studenten aan de consultancy vraag werken waarin de studenten worden begeleid door een proces-coach en een academisch adviseur vanuit de universiteit;

  • Is een vak waaraan veel internationale studenten meedoen;

  • Wordt 5 keer per jaar gegeven.


Voorbeelden studentprojecten

Voorbeelden van studentprojecten waarin studenten hebben gewerkt aan een ontwerpgerichte, interdisciplinaire, consultancy vraag van ondernemers, bedrijven, overheidsinstellingen of maatschappelijke organisaties, zijn hier te vinden:

Voorbeelden studentprojecten

In onderstaande video vertellen studenten over het ACT project waaraan zij gewerkt hebben en het vak ACT. Dit studentenproject heeft afgelopen jaar de Academic Consultancy Training Award gewonnen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Criteria aan ACT vraag van bedrijf/organisatie:

  • Het is een actuele vraag;

  • De vraag is op academisch denk- en werkniveau;

  • De vraag valt binnen het domein Voedsel en Leefomgeving;

  • De vraag is gericht op ontwerpvaardigheden (het zoeken naar praktische oplossingen op basis van wetenschappelijke kennis);

  • De vraag vereist kennis uit verschillende academische disciplines.

De studententeams opereren binnen een leeromgeving, wat betekent dat er van u wordt verwacht dat u openstaat voor het begeleiden van studenten in het behalen van hun leerdoelen.


Heeft dit uw interesse gewekt?

Heeft dit uw interesse gewekt, en denk u erover om samen te werken met studenten? Informatie over wat er van u als opdrachtgever verwacht wordt en de procedure bij het indienen van een vraag is hier te vinden:

Procedure ACT


Past uw consultancy vraag niet bij het vak ACT?

Denkt u dat uw consultancy vraag niet past bij het vak ACT? Neem dan contact op met Society Based Education via het contactformulier. Samen zal dan bekeken worden in welk ander bachelor- of mastervak studenten het beste met uw vraag aan de slag kunnen gaan.