Procedure Academic Consultancy Training

Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze website nog vragen? Het Onderwijsloket helpt u graag met het formuleren en indienen van ACT projecten. Daarnaast kunnen wij aanvullende informatie verstrekken over het proces en de inhoud van het vak.

Project indienen

Projecten kunnen het hele jaar worden ingediend. Jaarlijks zijn er 5 startmomenten voor de projecten, namelijk september, november, januari, maart en mei.

Om te bepalen of (en op welke termijn) het project aan de studenten aangeboden kan worden, wordt onder andere gekeken naar:

1. Of het project voldoet aan de eisen die het vak stelt aan een project.

2. Of het onderwerp van het project past bij de expertises van de studenten die zich voor de eerstvolgende periode hebben aangemeld voor het vak. Dit verschilt per periode.

Vooral van het laatste punt is het dus afhankelijk voor welk startmoment een project aangeboden kan worden. Let er daarom op dat er enige tijd tussen het indienen en starten van het project kan zitten. Ook als het project voor een deadline van een specifieke periode is aangeboden.

Waar moet ik op letten?

Wilt u ook een project indienen, denk dan aan de volgende punten:

- Gebruik het formulier op de contactpagina van het Onderwijsloket voor het aanleveren van uw projectomschrijving. Vul alle velden in zodat relevante informatie voor studenten beschikbaar is.

- De beschrijvingen dienen de aandacht van studenten te trekken en hen te informeren over de te verwachten output.

- De contouren van de taken van de studenten dienen duidelijk te zijn. Het is in dit stadium echter niet nodig om een heel gedetailleerde beschrijving van taken te geven.

- Geef alvast aan welke expertises verwacht worden om het project goed uit te kunnen voeren.

- Omdat er veel internationale studenten meedoen, is het wenselijk dat de opdracht in het Engels wordt ingediend. Daarbij is het mogelijk om aan te geven dat minstens een deel van de studenten de Nederlandse of een specifieke taal dient te beheersen, bijvoorbeeld omdat een groot deel van de informatie in het Nederlands is of om gesprekken te voeren met mensen die geen Engels spreken.