Selectie van studenten en projecten voor Academic Consultancy Training

Wageningen University leidt studenten op in een groot aantal studierichtingen. Studenten vanuit 21 verschillende Master opleidingen volgen Academic Consultancy Training (ACT).

Het Onderwijsloket bekijkt ten eerste of de uit te voeren taken geschikt zijn voor studenten van Wageningen University, of het project aansluit bij de leerdoelen van het vak en expertise van de studenten en of de opdracht op academisch niveau is. Het Onderwijsloket helpt u graag verder met het formuleren van de projectbeschrijving.

Om u een beter beeld te geven van wat de studenten van Wageningen University u kunnen bieden, kunt u hieronder meer lezen over de expertises van de studenten, het samenstellen van de studententeams en de selectie van projecten:

Expertise studenten

 • Studenten vanuit 21 verschillende Master opleidingen volgen ACT.
 • Per periode kan het verschillen welke studenten met welke expertises ACT volgen.
 • Het is wenselijk om de opdracht in het Engels in te dienen omdat er veel internationale studenten meedoen. Het vak maakt dan gemixte teams van Nederlandse en internationale studenten.

Deze 21 Master opleidingen zijn Masters binnen het ‘groene’ domein voedsel en leefomgeving. In dat domein worden drie, deels overlappende en samenhangende kerngebieden onderscheiden: ‘Society and well-being’, ‘Food, feed and biobased production’ en ‘Natural resources and living environment’.

Voorbeelden van Master opleidingen per domein, die meedoen aan ACT, zijn:

 • Society and well-being: de Masters ‘Communication, Health and Life Sciences’ en ‘Management, Economics and Consumer studies’.
 • Food, feed and biobased production: de Masters ‘Agricultural and Bio-resource engineering’ en ‘Nutrition and Health’.
 • Natural resources and living environment: de Masters ‘Climate studies’ en ‘Forestry and Nature Conservation’.

Weet u niet zeker of uw vraag binnen dit domein valt? Neem dan contact op met het Onderwijsloket via het contactformulier.

Selectieprocedure van studenten

 • In overleg met de opdrachtgever wordt besloten welke expertises nodig zijn. Ook worden verdere wensen (taal, nationaliteit, interesses) om de opdracht uit te voeren besproken. Deze wensen worden aan de opdrachtomschrijving toegevoegd.
 • Alle projecten die geselecteerd zijn voor ACT worden aan onze studenten aangeboden via een interne universiteitswebsite. Studenten geven op basis van de opdrachtomschrijvingen een eerste, tweede en derde keus aan voor de verschillende projecten. Tevens geven de studenten aan wat hun disciplinaire kennis zal toevoegen aan de uitvoering van het project.
 • Studenten schrijven vervolgens een sollicitatiebrief met curriculum vitae aan de coördinatoren van het vak. De coördinatoren stellen de teams samen op basis van de vereiste disciplinaire mix en de belangstelling van de studenten. Als opdrachtgever heeft u geen invloed op de selectieprocedure en de samenstelling van het team. Uiteraard worden de wensen en voorkeuren betreffende de expertise van de studenten wel meegenomen.

Selectieprocedure van projecten

 • Per periode kan het verschillen welke studenten met welke expertises ACT volgen. Afhankelijk van het aantal aangemelde studenten en hun expertises, wordt bepaald in welke academische periode het uitvoeren van het project het beste uitkomt.
 • Het ACT-coördinatieteam neemt contact op met de opdrachtgever zodra bekend is dat een project definitief geselecteerd is voor uitvoering. U ontvangt dan ook nadere informatie over roostering van het vak. Ook wanneer uw project niet is geselecteerd, wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.
 • Wanneer uw project niet geselecteerd is, wordt u gevraagd of u de opdracht in een latere periode nogmaals wilt aanbieden of er wordt besproken of de opdracht via een ander vak of andere vorm aan studenten aangeboden kan worden. Meer hierover kunt u hier lezen.
 • Wanneer het project wel geselecteerd is en uitgevoerd zal worden, dan hebben studenten ongeveer 220 uur per persoon beschikbaar in een periode van acht weken, dus 1000-1500 uur per studententeam.