Nieuws

Breed4Food STW Partnershipdag

Gepubliceerd op
12 juni 2020

Op dinsdag 9 juni namen ongeveer 70 mensen deel aan de online seminar voor partners van het Breed4Food STW Partnership Programma. Onderzoekers presenteerde de laatste resultaten van de vijf Breed4Food-onderzoeksprojecten. Ook gaven ze een visie op de financieringsmogelijkheden en strategische thema's voor de toekomst.

Vijf jaar geleden startte het Partnership-programma van Technologiestichting STW samen met de Breed4Food-bedrijven (Topigs Norsvin, CRV, Hendrix Genetics en Cobb Europe). Tijdens de samenwerking hebben 27 onderzoekers en de 4 Breed4Food-bedrijven hun krachten gebundeld om tools en inzichten te ontwikkelen om de fokkerij te verbeteren door fenotypes van dieren beter te voorspellen met genotypering en fenotypering.

De partnershipdag

Randy Borg van Cobb was online gastheer van de partnershipdag. Hij introduceerde Aldo Rossi, vice-president R&D van Cobb, de pitches van de vijf projecten en de studiogasten Lisette Krul (NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen, voorheen Technologiestichting STW) en Piter Bijma (docent Fokkerij en Genetica, WUR).

De spin-off van dit programma is met de deelnemers besproken: wat is het voordeel van de resultaten in het dagelijkse werk voor de fokkerijbedrijven en kennisinstellingen? Welke onderwerpen zijn interessant om voort te zetten? Hoe kunnen we de kracht van het consortium en de onderzoeksinstituten in Nederland benutten?

Lisette Krul presenteerde de NWO-financieringsmogelijkheden met bijzondere aandacht voor het KIC 2020-2023 (Kennis- en Innovatieconvenant) en de belangrijkste financieringsrichtlijnen voor onderzoek in het thema ‘Landbouw, Water & Voedsel’. Al het onderzoek in de KIC moet aansluiten bij de kennis- en innovatieagenda van het gerelateerde thema. Randy stelt dat het niet altijd gemakkelijk is om wetenschappelijke vooruitgang en de implementatie van nieuwe technologieën te combineren.

Prestaties

Piter Bijma reflecteerde op de bereikte resultaten en besprak strategische onderzoeksrichtingen voor de toekomst. Het integreren van bio-informatica en statistische kennis wordt de volgende stap om de relatie tussen genetica en eigenschappen van dieren verder te helpen. Dit vereist integratie van moleculaire en kwantitatieve genetica. Genomische selectie erodeert genetische variatie sneller dan traditionele selectie. Dit is zeer relevant voor B4F, aangezien de dieren worden gebruikt voor de menselijke voedselproductie. Verder zullen Sensing-technologie en AI helpen bij onderzoek om diergezondheid en dierwelzijn te verbeteren.

Vooruitgang

De algemene conclusie is dat het succes van de Nederlandse fokkerij wordt gedragen door strategische langetermijninvesteringen in genetische verbetering van dieren. De samenwerking van de industriële en wetenschappelijke partners in dit programma is gunstig gebleken voor zowel de wetenschappelijke vooruitgang in het onderzoeksgebied als de implementatie van nieuwe technologieën door de veredelingsbedrijven.