Product of dienst

Diagnostiek bluetongue

Pools van EDTA-bloed voor PCR-diagnostiek

Voor deze diagnostiek geldt geen verplichte koppeling met serologisch onderzoek. De mogelijkheid blijft bestaan om naast de PCR ook serologie aan te vragen.

Exportonderzoek bluetonguevirus (BTV) met PCR-test

De verplichting om voor export uitsluitend individuele dieren te testen is komen te vervallen (juni 2011).

Afhankelijk van de import eisen van het land waar de dieren naar toe gaan is het daarom weer toegestaan om gepoold te laten testen. Als basis regel geldt dat voor export binnen de EU poolen niet is toegestaan en voor export buiten de EU wel, maar wij verwijzen u voor nadrukkelijk naar de website van de NVWA voor de daadwerkelijk geldende importeisen per land.

Gepooled testen voor BTV-onderzoek met PCR-test

Hierbij gelden de standaardafspraken van gepoold onderzoek. Als monsters worden aangeboden voor ‘’pooltesten’’dan zal onafhankelijk van het aantal monsters in de pool de poolprijs worden berekend. Met andere woorden, daar waar bijvoorbeeld maximaal 5 monsters gepoold mogen worden, maakt het niet uit of men 3 monsters aanbiedt als pool of 5 monsters: voor beide inzendingen geldt de poolprijs.

Als de uitslag van een pooltest niet negatief is, dan worden de afzonderlijke monsters automatisch individueel getest om de niet-negatieve uitslag aan een individueel monster te kunnen toekennen. Per niet-negatief scorende pooltest betekent dit, dat naast de poolprijs voor de pooltest de kosten voor de test van de individuele monsters van de pool in rekening gebracht zullen worden.

BTV-diagnostiek voor verschillende typen BTV

Met behulp van de huidige BTV-PCR-test en de BTV-serologietest worden alle typen BTV aangetoond, maar wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen BTV.

Snelle routinediagnostiek die de verschillende typen BTV wel kunnen onderscheiden is (nog) niet beschikbaar.

Tarieven bluetongue

Door de gewijzigde omstandigheden  waarbij het gepoold onderzoek  het meest frequent zal worden aangevraagd, wordt de uitvoering van de PCR test voor het CVI minder  efficient.  Hierdoor zien we ons genoodzaakt het uniforme tarief voor de BTV PCR los te laten en over te gaan naar het voor de overige testen toegepaste systeem van staffel prijzen voor de PCR. Voor de bulk van de exportinzendingen heeft dit geen gevolgen, aangezien dit vrijwel altijd grote inzendingen betreffen waarop de laagste staffelprijs van toepassing zal zijn.

De nieuwe tarieven BTV per 1 augustus 2011
BTV-PCR individueel ( was € 33,30) 1-5 monsters € 82,50 per monster
6- 15 monsters € 54,30 per monster
> 16 monsters € 33,30 per monster
BTV-PCR pool (was €39,80 per pool) 1-5 pools € 88,90 per pool
6-15 pools € 60,80 per pool
> 16 pools € 39,80 per pool
BTV serologie individueel blijft € 5,60 per monster


Per inzending komen hier nog de basis inzendkosten en de BTW bij (zie ook Tarievenlijst – CVI).

Gebruik voor het inzenden van onderzoeksmateriaal de inzendformulieren Rund of Kleine herkauwers.