De Medisch Ethische Toetsingscommissie van Wageningen University (METC-WU)

Op deze website vindt u informatie om u te helpen bij het voorbereiden en indienen van een onderzoeksdossier. Daarnaast vindt u hier informatie over wat er van u verwacht wordt wanneer een onderzoeksdossier positief is beoordeeld.


Nieuwsberichten:

Beschikbaar: template CV hoofdonderzoeker

Dit template kunt u gebruiken voor de onderdelen I3 en H2 van het standaardonderzoeksdossier. Hiermee geeft u de commissie de benodigde persoonsgegevens om de kwalificaties en deskundigheid van de betrokken onderzoekers te beoordelen, maar verstrekt u geen persoonsgegevens die niet relevant zijn voor dit doel.


Beschikbaar: checklist indienen WMO-plichtig onderzoeksdossier

Deze checklist kunt u gebruiken om na te gaan of uw onderzoeksdossier compleet is.Beschikbaar: template PIF via DCRF

Via deze link vindt u het nieuwe model proefpersoneninformatie van de DCRF-werkgroep Proefpersonen. De laatste wijzigingen zijn van mei 2018, als gevolg van de inwerkingtreding van de AVG. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar via deze website.