De Medisch Ethische Toetsingscommissie van Wageningen University (METC-WU)

Op deze website vindt u informatie om u te helpen bij het voorbereiden en indienen van een onderzoeksdossier. Daarnaast vindt u hier informatie over wat er van u verwacht wordt wanneer een onderzoeksdossier positief is beoordeeld.


Nieuwsberichten:

Nieuw: checklist indienen WMO-plichtig onderzoeksdossier

Nieuw model PIF beschikbaar

Met ingang van 1 juni 2015 is het nieuwe Word-model Proefpersoneninformatie (PIF) beschikbaar. Het model is geschikt voor alle typen medisch-wetenschappelijk onderzoek. Later dit jaar zal er een (gebruiksvriendelijkere) web-based versie volgen. Tot die tijd is het gebruik van het nieuwe Word-model een pilot.
Het idee is dat gebruikmaking van het model PIF onderzoekers helpt om beknopte, heldere informatie op te stellen en voorkomt dat onderzoekers essentiële onderdelen over het hoofd zien bij het schrijven ervan. Op het moment dat de web-based versie een feit is, zal het gebruik van dit model voor de proefpersoneninformatie verplicht worden voor al het onderzoek dat bij erkende METC’s wordt ingediend.
Het nieuwe model Proefpersoneninformatie (PIF) is beschikbaar via de website van de Dutch Clinical Trial Foundation: http://www.dctf.nl/pifmodel

E-learning module CCMO

Met www.onderzoekswijs.nl, een gratis e-learning van de CCMO, kunnen onderzoekers kennis opdoen over de wet- en regelgeving rond medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Melding voortijdige beëindiging onderzoek binnen 15 dagen

Per 1 juli 2012 moet voortijdige beëindiging van niet-geneesmiddelen onderzoek binnen 15 dagen worden gemeld bij de METC-WU.

Doorgaan met uitvoering van opgeschort onderzoek voortaan strafbaar

Het blijven uitvoeren van onderzoek dat is goedgekeurd maar waarvan het oordeel is opgeschort of ingetrokken, is vanaf 1 juli 2012 strafbaar.

Wijziging CCMO-richtlijn ‘Beoordeling onderzoekscontracten’

Per 01-11-2011 is de CCMO-Richtlijn Beoordeling Onderzoekscontracten herzien. De belangrijkste wijzigingen zijn de afbakening van het richtlijn, de verduidelijking van de criteria voor voortijdige beëindiging van het onderzoek en de verduidelijking van de termijnen voor publicatiebeperkingen. De METC-WU beoordeelt het onderzoekscontract op twee aspecten: redenen voor voortijdige beëindiging van het onderzoek en publicatievoorwaarden.

Wijziging CCMO-richtlijn ‘Externe toetsing: onderzoeksverklaringen’

Per 01-03-2012 is de CCMO-richtlijn externe toetsing herzien. Belangrijkste wijziging is dat de lokale uitvoerbaarheidsverklaring van de Raad van Bestuur van een deelnemende instelling bij multicenteronderzoek is vervallen. Deze is vervangen door een onderzoeksverklaring, die moet worden afgegeven door het afdelingshoofd, zorggroepmanager of equivalent hiervan. Zie voor meer informatie www.ccmo.nl.Dient u een multicenteronderzoek in bij de METC-WU, dan dient u binnen 2 weken na de indiening de onderzoeksverklaringen van de deelnemende centra aan de METC-WU te overleggen.