Vergaderdata

De vergaderingen van de METC-WU zijn in principe niet openbaar, tenzij de METC-WU anders besluit. Bij de eerste indiening van een onderzoeksdossier nodigt de METC-WU de betrokken hoofdonderzoeker en uitvoerend onderzoeker uit in een vergadering voor het geven van nadere toelichting op door hen voorgelegd wetenschappelijk onderzoek.

Vergaderdata Deadline indienen onderzoeksdossier
do 18 januari 2018 ma 8 januari 2018 (voor 9.30 uur)
do 22 februari 2018 ma 12 februari 2018 (voor 9.30 uur)
do 29 maart 2018 ma 19 maart 2018 (voor 9.30 uur)
do 26 april 2018 ma 16 april 2018 (voor 9.30 uur)
do 31 mei 2018 di 22 mei 2018 (voor 9.30 uur)
do 5 juli 2018 ma 25 juni 2018 (voor 9.30 uur)
do 23 augustus 2018 ma 13 augustus 2018 (voor 9.30 uur)
do 27 september 2018 ma 17 september 2018 (voor 9.30 uur)
do 8 november 2018 ma 29 oktober 2018 (voor 9.30 uur)
do 13 december 2018 ma 3 december 2018 (voor 9.30 uur)