Field Lab van Wageningen University & Research

Het Field Lab van Wageningen University & Research is een innovatiecentrum waar het bedrijfsleven samen met Wageningen University & Research werkt aan nieuwe landbouw(mechanisatie)concepten voor de akkerbouw van de toekomst. Trends en ontwikkelingen als ‘The internet of Things’, smart-grid, smart farming, city/urban farming, 3D-printing, de bio-based en circulaire economie, allemaal ontwikkelingen die ook de land- en tuinbouw raken.

Wageningen University & Research faciliteert of werkt als partner mee aan nieuwe concepten en innovaties. Gezamenlijk met bedrijfsleven, organisaties en universiteiten ontwikkelen, testen en demonstreren we nieuwe technologische oplossingen voor de landbouw. We dragen zorg voor een gedegen begeleiding om te komen tot betrouwbare resultaten. Resultaten die bijdragen aan het realiseren van economische kansen voor het bedrijfsleven.

Innovatie

We bieden onze partners naast onze fysieke faciliteiten ook aanvullende diensten. De diensten die wij bieden zijn onder andere integrale ontwerpsessies, haalbaarheidsonderzoeken, economische- en LCA-berekeningen, projectcoördinatie en/of –begeleiding, demonstraties en workshops.

Testen

Onze faciliteiten zijn zeer geschikt voor het testen van nieuwe technieken. Op basis van de wensen van de partners klant bieden we oplossingen op maat. Daarnaast bieden we tevens de beoordeling van de effecten van die technische oplossingen op de bedrijfsvoering in de praktijk. Daarbij kunnen we vele facetten van de bedrijfsvoering onderzoeken, zoals gewasrotatie, gewaskeuze, bodemgezondheid, bemesting, gewasbescherming, datamanagement, precisielandbouw, economie, arbeid, enzovoort. Hiermee wordt de meerwaarde van de technologische oplossing naar de praktijk onderbouwd.

Demonstreren

Naast onze eigen demonstratie events, zoals biologische velddag, kunnen onze partners ook zelf eigen demonstratie events organiseren. Uiteraard kan dat alleen of in combinatie met andere bedrijven.

Faciliteiten

Wageningen University & Research Field Lab bestaat uit (onderzoeks)diensten en een fysieke locatie waar concepten, innovaties en early-prototypes in de praktijk kunnen worden getest.

  • Een 1.200 ha groot terrein geschikt voor testen op zowel proef- als praktijkschaal
  • Ervaring met het testen van early-prototypes tot marktrijpe technieken
  • Plaatsspecifieke (geo-)informatie per proef en/of perceel, inclusief o.a. teelthistorie
  • Aanwezigheid van verschillende teeltsystemen voor bodem en gewas
  • Aansluitmogelijkheden op aanwezige ICT-infrastructuur
  • Werkplaatsruimten, voor het doen van technische aanpassingen on-site
  • Beschikbaarheid van vergader- en kantoorruimtes
  • Verschillende evenementen welke als demonstratie-moment gebruikt kunnen worden.

Projecten

Juni 2016 start het Field Lab van Wageningen University & Research de ontwerpsessie ‘kleinschalige mechanisatie voor grootschalige landbouw’. Met stakeholders uit de techniek, robotica, precisielandbouw techniek, landbouw en onderzoek ontwikkelen we een gedegen en onderbouwd toekomstbeeld. Een toekomstbeeld waaruit concrete innovatie kansen voor bedrijfsleven en onderzoek helder worden.

Begin 2016 is door studenten van de Wageningen University & Research, in opdracht van het Field Lab, een verkenning uitgevoerd naar de meerwaarde van kleinschalige mechanisatie concepten voor grootschalige landbouw. Lees meer: "Studenten Wageningen University onderzoeken potentie Lasting Fields."

In Juni 2015 heeft het Field Lab met stakeholders verkend hoe je een concept voor grootschalige landbouw met kleinschalige mechanisatie het beste kunt starten. Lees meer in het bericht over deze bijeenkomst met stakeholders. Lees voor meer informatie ook het Boerenbusiness artikel over Lasting Fields en bekijk de animatie van Lasting Fields.