Over het Onderwijsloket

Onderwijsloket Wageningen University is onderdeel van het Education Support Centre van Wageningen University & Research. Het Onderwijsloket stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen de universiteit en de samenleving door opdrachten te verbinden aan het reguliere bachelor en master onderwijs van Wageningen University.

Studenten komen zo in aanraking met complexe vraagstukken uit de praktijk, toetsen dit aan hun wetenschappelijke kennis en leren over de grenzen van hun vakgebied heen kijken. Tegelijkertijd delen studenten hun kennis met een opdrachtgever en andersom.

Om een samenwerking tussen de samenleving en studenten te kunnen faciliteren, is het Onderwijsloket actief betrokken bij verschillende ‘gouden driehoek’ netwerken in Nederland. Deze netwerken bestaan uit:

- Lokale en/of regionale overheden,
- Ondernemers en bedrijven,
- Stichtingen en maatschappelijke organisaties,
- Onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

In deze netwerken wisselen verschillende partijen inzichten en ervaringen uit en leren van en met elkaar.

Het Onderwijsloket stelt zich graag aan u voor:

Ilse Markensteijn

Ilse Markensteijn, Onderwijsloket WUR

Ilse houdt zich bezig met de algemene organisatie van het Onderwijsloket. Daarnaast bouwt ze aan langdurige relaties met externe organisaties. Hierin is ze altijd op zoek naar nieuwe thema’s en vragen. Ilse wil het uitwisselen van kennis en ideeën tussen externe organisaties en de universiteit stimuleren en gemakkelijker maken. Het is vanuit deze drijfveren dat ze in 2014 – samen met Linda – het Onderwijsloket heeft opgericht. Ilse heeft een studieachtergrond in communicatie en innovatie, in combinatie met life sciences.

Linda van Os

Linda van Os, Onderwijsloket WUR

Linda is verantwoordelijk voor de visie en ambitie ‘Maatschappij in de Universiteit’. Hier wordt mee bedoeld dat zij zich bezig houdt met de strategische vraagstukken die binnen het onderwijs van de universiteit spelen om real-life learning mogelijk te maken. Daarnaast probeert ze innovatie binnen het onderwijs aan te jagen door veranderingen in het curriculum door te voeren en door te experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs buiten het curriculum om. Hiervoor onderhoudt zij intern en extern contacten.

Nina Vergoossen

Nina Vergoossen, Onderwijsloket WUR

Nina is voornamelijk een aanspreekpunt voor docenten van reguliere bachelor en master vakken. Ze ondersteunt hen bij het inpassen van vragen uit de samenleving in hun vak. Daarnaast bouwt Nina het netwerk van het Onderwijsloket intern en extern mede verder op. Tijdens haar studie Animal Sciences zag Nina dat er veel kansen liggen op het gebied van duurzame leefomgeving en vindt het daarom belangrijk dat het Onderwijsloket via het realiseren van studentprojecten oplossingen voor problemen levert.

Karen Dekker

DSC00058verkleind_Karen aangepast.jpg

Karen is het eerste aanspreekpunt voor externe opdrachtgevers die graag binnen het onderwijs van Wageningen University willen samenwerken. Zij coördineert en beantwoordt aanvragen die via de website en het algemene emailadres van het Onderwijsloket binnenkomen. Karen is jarenlang werkzaam geweest binnen de financiële dienstverlening en neemt haar ervaringen hiervandaan mee om zich in te zetten voor de professionalisering van het Onderwijsloket, zoals het optimaliseren van de werkprocessen.

Saskia Leenders

saskia.jpg

Saskia helpt opdrachtgevers hun vraag aan te scherpen binnen het vak Academic Consultancy Training. Daarnaast begeleidt ze als coach, elke periode binnen dit vak, twee studententeams in hun leerproces. Zo hoopt ze de verbindende factor te zijn tussen de praktijk en het onderwijs en samen tot vernieuwende inzichten te komen. Saskia studeerde Tourism, Leisure & Environment aan Wageningen University en heeft zich de afgelopen jaren op verschillende plekken ingezet als coach en (vaardigheids)trainer. 

Margriet van Vianen

NIEUW_Foto Margriet_bewerkt3.jpg

Margriet helpt opdrachtgevers hun vraag aan te scherpen binnen het vak Academic Consultancy Training. Daarnaast houdt ze zich bezig met het opbouwen netwerken.
Ze heeft ervaring met vraagstukken binnen thema’s als Biobased Economy, de Duurzame Leefomgeving en Circular Fashion. Margriet studeerde Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning. Door haar brede kennis, interesse en nieuwsgierigheid is ze goed in staat om opdrachten vanuit verschillende richtingen te matchen en te vertalen.