De Medisch Ethische Toetsingscommissie van Wageningen University (METC-WU)

Op deze website vindt u informatie om u te helpen bij het voorbereiden en indienen van een onderzoeksdossier. Daarnaast vindt u hier informatie over wat er van u verwacht wordt wanneer een onderzoeksdossier positief is beoordeeld.


Nieuwsberichten:
Kerstvakantie

In verband met de feestdagen is het METC-WU secretariaat gesloten van 21 dec 2018 t/m 6 jan 2019.

Mogelijk nieuwe tarieven per 1 januari 2019

Het college van Bestuur van Wageningen University overweegt om de tarieven voor het toetsen van onderzoeksdossiers bij de METC-WU aan te passen met ingang van 1 januari 2019. Meer informatie volgt.

Beschikbaar: template CV hoofdonderzoeker

Dit template kunt u gebruiken voor de onderdelen I3 en H2 van het standaardonderzoeksdossier. Hiermee geeft u de commissie de benodigde persoonsgegevens om de kwalificaties en deskundigheid van de betrokken onderzoekers te beoordelen, maar verstrekt u geen persoonsgegevens die niet relevant zijn voor dit doel.

Beschikbaar: checklist indienen WMO-plichtig onderzoeksdossier

Deze checklist kunt u gebruiken om na te gaan of uw onderzoeksdossier compleet is.

Beschikbaar: template PIF via DCRF

Via deze link vindt u het nieuwe model proefpersoneninformatie van de DCRF-werkgroep Proefpersonen. De laatste wijzigingen zijn van mei 2018, als gevolg van de inwerkingtreding van de AVG. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar via deze website.