De Medisch Ethische Toetsingscommissie van Wageningen University (METC-WU)

Op deze website vindt u informatie om u te helpen bij het voorbereiden en indienen van een onderzoeksdossier. Daarnaast vindt u hier informatie over wat er van u verwacht wordt wanneer een onderzoeksdossier positief is beoordeeld.


Nieuwsberichten:
Model PIF vanaf 1 april 2019 verplicht

Het model PIF geldt vanaf 1 april 2019 bij nieuw in te dienen onderzoeksdossiers als maatstaf bij de beoordeling van de PIF door de METC. Dit betekent dat het model vanaf die datum geen vrijblijvend karakter meer heeft. Voor niet-studie specifieke onderdelen geldt dat afwijkingen in de PIF zonder adequate motiveringen vanaf 1 april niet meer mogen worden geaccepteerd. Het gebruik van de tekst uit het model voor sectie 10 was al eerder verplicht gesteld door de CCMO.

Mogelijk nieuwe tarieven per 1 januari 2019

Het college van Bestuur van Wageningen University overweegt om de tarieven voor het toetsen van onderzoeksdossiers bij de METC-WU aan te passen met ingang van 1 januari 2019. Meer informatie volgt.

Beschikbaar: template CV hoofdonderzoeker

Dit template kunt u gebruiken voor de onderdelen I3 en H2 van het standaardonderzoeksdossier. Hiermee geeft u de commissie de benodigde persoonsgegevens om de kwalificaties en deskundigheid van de betrokken onderzoekers te beoordelen, maar verstrekt u geen persoonsgegevens die niet relevant zijn voor dit doel.

Beschikbaar: checklist indienen WMO-plichtig onderzoeksdossier

Deze checklist kunt u gebruiken om na te gaan of uw onderzoeksdossier compleet is.

Beschikbaar: template PIF via DCRF

Via deze link vindt u het nieuwe model proefpersoneninformatie van de DCRF-werkgroep Proefpersonen. De laatste wijzigingen zijn van mei 2018, als gevolg van de inwerkingtreding van de AVG. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar via deze website.