Vergaderdata

De vergaderingen van de METC-WU zijn in principe niet openbaar, tenzij de METC-WU anders besluit. Bij de eerste indiening van een onderzoeksdossier nodigt de METC-WU de betrokken hoofdonderzoeker en uitvoerend onderzoeker uit in een vergadering voor het geven van nadere toelichting op door hen voorgelegd wetenschappelijk onderzoek.

Vergaderdata Deadline indienen onderzoeksdossier
do 17 januari 2019 ma 7 januari 2019 (voor 9.30 uur)
do 21 februari 2019 ma 11 februari 2019 (voor 9.30 uur)
do 28 maart 2019 ma 18 maart 2019 (voor 9.30 uur)
do 25 april 2019 ma 15 april 2019 (voor 9.30 uur)
do 6 juni 2019 ma 27 mei 2019 (voor 9.30 uur)
do 11 juli 2019 ma 1 juli 2019 (voor 9.30 uur)
do 29 augustus 2019 ma 19 augustus 2019 (voor 9.30 uur)
do 3 oktober 2019 ma 23 september 2019 (voor 9.30 uur)
do 7 november 2019 ma 28 oktober 2019 (voor 9.30 uur)
do 12 december 2019 ma 2 december 2019 (voor 9.30 uur)