NCOH

Netherlands Centre for One Health (NCOH)

Wageningen University & Research is partner van the Netherlands Centre for One Health. Dit initiatief brengt vooraanstaande academische onderzoeksinstituten in Nederland samen in een open innovatienetwerk dat inspeelt op het thema One Health.

Doel van NCOH is een geïntegreerde aanpak van de wereldwijde risico’s van infectieziekten en duurzame oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van dier- en volksgezondheid, gezonde wilde fauna en ecosystemen. Het NCOH richt zijn onderzoek en verdere ontwikkeling van kennis op vier thema's: antibioticaresistentie, opkomende infectieziekten, slimme veehouderij en gezonde ecosystemen. Annemarie Rebel, manager diergezondheid en dierwelzijn bij Wageningen Livestock Research, is binnen NCOH Scientific Director van het strategische thema Smart & Healthy Farming.

Samenwerkingen

Het NCOH creëert samenwerking tussen de academische en onderzoeksinstituten, overheidsinstellingen, NGO’s, instituten voor de volksgezondheid en industriële partners. De partners van WUR zijn Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Erasmus MC in Rotterdam en AMC in Amsterdam, Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum.

Meer over NCOH

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

A Global One Health

De gezondheid van mensen, dieren en hun omgeving staan mondiaal in nauw verband met elkaar. Daarom werken onze onderzoekers samen aan het verbeteren van de gezondheid van mensen, dieren en planten binnen duurzame ecosystemen. Zij maken daarbij gebruik van een geïntegreerde systeembenadering om te komen tot wereldwijde samenwerking, beleid, onderzoek en toepassing.

Lees meer over Global One Health