Over het Innovatie Lab

Als startende ondernemer met een veelbelovend biobased concept kun je terecht bij het Innovation Lab Biobased Products Wageningen (iLAB Wageningen). Hier is het mogelijk ideeën om te zetten naar daadwerkelijke biobased producten en/of technologieën (uit) te ontwikkelen. iLAB bevindt zich op de campus van Wageningen UR.

Wageningen UR (University & Research centre) biedt starters belangrijke faciliteiten: een werkplek, maar ook gebruik van specifieke apparatuur, laboratoriumruimte en expertise over een breed scala aan omzettingstechnologieën. Daarnaast werken we samen met onze partner StartLife een organisatie die jonge ondernemingen ondersteunt met financiering, advisering en coaching en vragen op het gebied van bedrijfsvoering.

Topsector Chemie

Het idee om Innovation Labs in de chemie te starten is ontstaan vanuit de Topsector Chemie, waar men belangrijke kansen ziet in verbindingen tussen veelbelovende, jonge ondernemingen en kennisinstellingen zoals Wageningen UR. In april 2014 heeft de Topsector Chemie de iLAB status aan Wageningen UR Food & Biobased Researtch toegekend. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt. De Biobased Economy krijgt een flinke impuls door de mogelijkheden die iLAB Wageningen startende ondernemers biedt.

Initiatiefnemers

Het iLAB Wageningen is een initiatief van Wageningen UR Food & Biobased Research en StartLife. Wageningen UR Food & Biobased Research is koploper in kennisontwikkeling op het gebied van de Biobased Economy. Food & Biobased Research ontwikkelt de kennis en technologieën die nodig zijn om sterke, goedkope en duurzame biobased materialen te maken. We werken niet alleen aan biobased materialen, maar ook aan biobased chemicaliën en sleuteltechnologieën op het gebied van bioraffinage.