Wat kan dialoog betekenen?

Wageningen University & Research werkt op verschillende manieren en met uiteenlopende partijen aan complexe vraagstukken. Dialoog helpt om uiteenlopende visies te leren begrijpen, hier ook begrip voor op te brengen om samen vooruit te komen.

Maak jij je zorgen over een maatschappelijk vraagstuk? Wil jij jezelf verrijken door in gesprek te gaan met iemand die anders naar het onderwerp kijkt dan jij? Kan jouw onderzoek baat hebben bij verschillende ideeën, zelfs als deze uit onverwachte hoek komen? Kan jij/jouw organisatieonderdeel een bijdrage leveren aan de complexe vraagstukken van deze tijd? Ga dan het gesprek aan via Wageningen Dialogue.