Wageningen Dialogues

Hoe gaan we in de toekomst tien miljard monden voeden, met oog voor natuur en dierenwelzijn? Mogen we het DNA van gewassen aanpassen zodat ze beter bestand zijn tegen klimaatverandering of ziektes? Welke kennis en innovatie is nodig voor biodiversiteit in de kringlooplandbouw?

Waarom willen we dialogen?

Onze huidige maatschappij kent grote, mondiale vraagstukken op het gebied van gezondheid, energie, voedsel en duurzaamheid. Vraagstukken waarover de meningen en belangen sterk uiteenlopen en die baat hebben bij verschillende perspectieven. Als we een antwoord willen vinden op die vraagstukken en daarbij ruimte willen bieden aan alle verschillende meningen en belangen, is er dialoog nodig. Een dialoog om al die verschillende perspectieven samen te verkennen.

Lees meer over onze visie

Wat kan dialoog betekenen?

Wageningen University & Research beweegt zich op het snijvlak van grote maatschappelijke thema’s. Als kennisorganisatie is het onze taak om ruimte te bieden aan alle verschillende perspectieven. Door naar elkaar te luisteren en elkaars achtergronden te leren kennen, krijgen we meer begrip voor elkaars standpunt. Zo komen we samen tot nieuwe inzichten voor een positieve impact op, met en voor de wereld. Meer weten over wat een dialoog voor jou kan betekenen?

Bekijk de voorbeelden

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Zelf aan de slag met dialoog?

Wil je zelf een Wageningen Dialogue organiseren? Of wil je weten wat dialoog voor jou kan betekenen? Wij zijn bezig met de ontwikkeling van een speciale tool je helpt om op een constructieve en inspirerende manier het gesprek aan te gaan. Lees tot die tijd de ervaringen van vorige gebruikers.

Lees de ervaringen

Support nodig bij dialogen?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Wageningen Dialogue is de noemer waaronder onze onderzoekers, docenten, studenten en stafleden in gesprek gaan met andere wetenschappers, collega’s, deskundigen, betrokkenen en de samenleving. Een beginpunt om bijeenkomsten te organiseren, online en op locatie, variërend van korte sessies tot langdurige trajecten en alles daar tussenin. We bieden inspiratie, ondersteuning en verbinden je met de juiste personen.

Meer over de support