Waarom willen we dialoog?

Wageningen University & Research beweegt zich op het snijvlak van grote maatschappelijke thema’s. Hoe gaan we in de toekomst tien miljard monden voeden, met oog voor natuur en dierenwelzijn? Mogen we het DNA van gewassen aanpassen zodat ze beter bestand zijn tegen klimaatverandering of ziektes? Welke kennis en innovatie is nodig voor biodiversiteit in de kringlooplandbouw?

Dialoog bij WUR

Om onze rol als kennisinstelling goed te kunnen vervullen, is het belangrijk dat onze studenten en onderzoekers zich laten voeden door verschillende visies in de samenleving. We treden graag in dialoog om problemen en achtergronden te begrijpen én om tot nieuwe inzichten te komen. Dialoog blijkt een effectieve aanpak om vertrouwen op te bouwen en begrip te creëren tussen mensen met verschillende opvattingen, belangen en waarden.

Bij WUR wordt al jaren onderzoek gedaan naar het verloop van discussies tussen belanghebbenden over complexe en controversiële vraagstukken in de Life Sciences. Onze wetenschappers en studenten zoeken naar patronen die verklaren waarom deze gesprekken zo vaak op niets uitlopen en waarom de relatie tussen tegenstanders eerder verslechtert dan verbetert.

Wageningen Dialogues programma

Of het nu gaat om de voedselproductie of de vluchtelingencrisis, wanneer een kwestie echt gecompliceerd is, roepen mensen snel op tot dialoog. Maar dialogen zijn ingewikkeld. Een dialoog kan niet worden gewonnen, zoals een debat. Het is gebaseerd op het idee dat alle deelnemers bijdragen aan het antwoord en samen tot oplossingen komen.

Met Wageningen Dialogues stimuleren we onderzoekers, studenten en stafleden op vernieuwende manieren in gesprek te gaan met stakeholders en de samenleving. Dit doen we door middel van dialogen, dialoogprocessen én het verbeteren van vaardigheden om een goed gesprek te kunnen voeren met andersdenkenden. Dit doen we ten behoeve van verschillende doelstellingen en op verschillende plekken en manieren. We nodigen je van harte uit deel te nemen.

Het belang van dialoog

Als kennisorganisatie is het onze taak om ruimte te bieden aan verschillende perspectieven op maatschappelijke vraagstukken. Door naar elkaar te luisteren en elkaars achtergronden te leren kennen, krijgen we meer begrip voor elkaars standpunt. Zo komen we samen tot nieuwe inzichten voor een positieve impact op de wereld. Meer weten over wat dialoog voor jou kan betekenen?

Quote Noelle: “Mensen passen allerlei strategieën toe om anderen te overtuigen van hun eigen gelijk. Deze strategieën hebben, meestal onbedoeld, een polariserend effect. … In principe zijn conversaties een belangrijk mechanisme voor het initiëren van verandering en innovatie, omdat ze mensen de mogelijkheid geven om een andere blik op de wereld te krijgen. Daarom is het belangrijk om ontmoetingen aan te moedigen tussen mensen met verschillende ideeën.”

Noelle Aarts, voormalig hoogleraar Strategische Communicatie. Ga zelf aan de slag met dialoog om te ontdekken wat het voor jou kan betekenen.