ACT Award

De Academic Consultancy Training (ACT) Award is een jaarlijkse viering om ACT studententeams te inspireren en motiveren om op wetenschap gebaseerde waarde voor de samenleving te creëren. De ACT Award wordt georganiseerd door het team Society Based Education, onderdeel van Education Support Centre, Wageningen UR. De ACT Award is als cadeau uitgereikt tijdens het afscheid van Tiny van Boekel, de vorige onderwijsdecaan (2012-2017). Tiny van Boekel staat bekend om zijn werk op het gebied van de verweving van onderwijs met de samenleving.

De ACT Award 2022 gaat naar:

GAME ON - The optimal supplement for e-athletes.PNG

GAME ON: The optimal supplement for e-athletes

De opdrachtgever van het studententeam ontwikkelt voedingssupplementen voor sporters, zodat ze betere prestaties kunnen verrichten tijdens het sporten, maar ook een beter herstel kunnen ondergaan. Een onderbelichte sporter was de e-atleet. Het ACT studententeam is daarom gevraagd om advies te geven over een supplement speciaal voor dit type sporter.

Het ACT studententeam heeft onderzocht waar de e-atleet behoefte aan heeft tijdens het sporten. Aan de hand van deze behoeften is een ingrediëntenlijst opgesteld. Daarnaast heeft het team rekening gehouden met de wensen over de inname van het product, zoals de smaak en medium. Dit resulteerde in een overzicht met verschillende ingrediënten die voor dit supplement kunnen worden gebruikt. Het ACT studententeam heeft creativiteit laten zien door een reclamefilmpje te maken over het door hen ontwikkelde product.

De ACT Award jury was onder de indruk van de creativiteit en van de vertaalslag die gemaakt is van academische informatie naar informatie die nuttig is voor de opdrachtgever. De studenten hebben bij de uitvoering van het project verschillende methoden laten zien en het adviesrapport was academisch van zeer hoog niveau.

Teamfoto - ACT Award team 2022.jfif

Het ACT studententeam: Nikita Schuijt, Maaike Polspoel, Maaike Jansen, Gijs van Haaren, Karen Fransen, Mart de Boer en Jesper Rietmeijer.

Coach: Hajati Wieferink

Academic advisor: Ondine Nieuwerth

5 andere genomineerde projecten:

Closing cycles: From urban waste to culinary taste

Opdrachtgever Urban Funghi wil lekkere, verse en lokale, eetbare paddenstoelen produceren. Op het moment dat het ACT project werd uitgevoerd, kweekte Urban Fungi binnenshuis oesterzwammen op een substraat gemaakt van organisch stro. Ze wilden echter meer circulair en lokaal geïntegreerd worden. Het ACT studententeam is gevraagd advies te geven over hoe het kweeksubstraat verandert kan worden in een substraat dat is gemaakt van lokaal afval, en hoe de ze het assortiment paddenstoelen dat ze kweken kunnen uitbreiden.

Het ACT studententeam heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd,interviews gehouden met paddenstoelproducenten en lokale afvalproducten bezocht. De studenten ontwikkelden drie scenario’s voor het omzetten van lokale afvalstromen naar geschikte substraten en welke verkoopbare paddenstoelen er op deze substraten kunnen worden gekweekt. Op basis hiervan leverden het ACT studententeam aanbevelingen die Urban Fungi direct in de praktijk kon brengen.

ACT studententeam: Bodil Boelens, Massimo Bravo, Szymon Budzowski, Olivier van Deth, Luke Neville, Poorva Shrivastava en Marijn van Stokhem
Opdrachtgever: Alessia Capurso & Tim Daalderop (Urban Funghi) – Coach: Jenny Lazebnik – Academisch adviseur: Anton Sonnenburg

The design and analysis of scenarios for multi-purpose solar park ‘De Stegenhoek’

Een traditionele varkenshouder in Haaksbergen, Twente, heeft besloten zijn landbouwbedrijf geleidelijk te beëindigen en zijn grond te verpachten aan LC Energy voor een zonne-energiepark. Op zijn grond zullen zonne-energiepanelen worden geplaatst. Het ACT studententeam is gevraagd scenario’s te beschrijven omtrent het combineren van zonnevelden met de verbetering van de biodiversiteit en/of andere functies die vertaald kunnen worden in een haalbare business case.

Het ACT studententeam voerden een literatuuronderzoek uit, interviewden een breed scala aan belanghebbenden en werkten nauw samen met de opdrachtgever. Zij werkten aan verschillende scenario’s voor nieuwe vormen van landgebruik, wat uiteindelijk uitmondden in één volledig uitgewerkt ontwerp en plan voor de grond van de boer. Dit werd voorgelegd aan de gemeente en regio voor uitvoering. Het plan is goedgekeurd en het is nu een kwestie van tijd voordat het werkelijkheid wordt. De resultaten van het ACT studententeam hebben de opdrachtgever ook geholpen bij het verkrijgen van een subsidie.

ACT studententeam: Merel van der Beek, Karin Laurijs, Frank Pijpers, Constanza Rivas, Nicolae Siscanu en Wytse Vonk
Opdrachtgever: Gijs van Heemstra (LC Energy), Sijtse-Jan Roeters (Bureau Eelerwoude) en Landowner Farm – Coach: Jeroen Kruit – Academisch adviseur: Jeroen Sluijsmans

Sugawareness: Increasing in-store awareness in all fairness

Opdrachtgever Tomás Tigchelaar Lourenço wil meer mensen bewust maken van het feit dat veel producten suiker bevatten en wilde inzicht krijgen in waarom mensen ongezonde producten kopen. Het ACT studententeam is gevraagd verschillende instore strategieën die door supermarkten worden gebruikt in kaart te brengen en de opdrachtgever te adviseren over een bewustwordingscampagne.

Het ACT studententeam voerden een literatuuronderzoek uit, een observatiestudie in zeven supermarkten en hield interviews met twee experts en een supermarktmanager. Het ACT studententeam bracht 37 instore strategieën in kaart die werden gebruikt om producten te verkopen en meer winst te maken. Daarnaast gaven zij advies aan de opdrachtgever over aandachtspunten die in acht genomen moeten worden bij het opzetten van een bewustwordingscampagne.

ACT studententeam: Lotte Abbink, Maureen Coolbergen, Emmy Grandjean, Teun de Groot, Myrthe van der Haijden, Jitske Makaske en Emma Spoor
Opdrachtgever: Tomás Tigchelaar Lourenço – Coach: Huub Oude Vrielink – Academisch adviseur: Vincenzo Fogliano

Sultans trail as smart destination: Slow sustainable tourism development in South East Europe

De Sultans Trail is een langeafstand wandel- en fietsroute van Wenen naar Istanbul. Opdrachtgever de Sultans Trail Association wil het Sultans Trail ontwikkelen tot de nieuwe Camino route van Zuidoost Europa voor de internationale wandel- en fietstoerist. Het ACT studententeam is gevraagd advies te geven over hoe de Sultans Trail potentiële toeristen naar Zuidoost Europa kan lokken. Daarnaast werd hen gevraagd hoe de trail op een duurzame manier tot een slimme bestemming kan worden ontwikkeld waarbij de ecologische voetafdruk tot een minimum wordt beperkt.

Het ACT studententeam voerden een literatuuronderzoek uit, een uitgebreid marktonderzoek en raadpleegden verschillende deskundigen. Het ACT studententeam ontwikkelden een gedetailleerd rapport met aanbevelingen over hoe de doelmarkten en ideeën voor de route te benaderen. Het rapport zal gebruikt worden als lobby-instrument op regionaal en EU-niveau, en zal op diverse industrieconferenties worden gepresenteerd.

ACT studententeam: Saskia Roos, Esther van Manen, Jonas Splitthoff, Betti Lemstra, Sanne Leenman, Melissa Cehic en Sara Kirk
Opdrachtgever: Max Smiths (Stichting Sultans Trail) – Coach: Jetti van den Houdt – Academisch adviseur: Maria de Wit

Transition towards natural livestock farming – Report on natural remedies used worldwide against ectoparasites in ruminants

Steeds meer boeren zijn op zoek naar natuurlijke alternatieven om parasieten te bestrijden. Opdrachtgever Stichting Platform Natuurlijke Veehouderij wil meer informatie over natuurlijke remedies en wetenschappelijk bewezen alternatieven voor de synthetische ectoparasieten. Het ACT studententeam is gevraagd uit te zoeken welke natuurlijke middelen beschikbaar zijn om ectoparasieten bij herkauwers af te schrikken of te verminderen.

Het ACT studententeam voerde een literatuuronderzoek uit en verspreidde en analyseerde een vragenlijst. Daarnaast interviewden ze academisch deskundigen, dierenartsen, conventionele boeren, producenten van synthetische geneesmiddelen en een biologisch-dynamische boer. De resultaten van deze methoden gaven inzicht in de perceptie van de verschillende belanghebbenden in verschillende landen over het gebruik van natuurlijke alternatieven voor synthetische antiparasieten. Het ACT studententeam creëerde een database met 325 natuurlijke remedies, waarvan tien in meer detail werden beschreven.

ACT studententeam: Lianne Cheung, Minitra Giannakopoulou, Di Pei, Maite Philippa en Solène Webb
Opdrachtgever: Gerdien Kleijer (Foundation Platform Natural Animal Husbandary) – Coach: Suzane Tuju – Academisch adviseur: Sanja Selkovic