ACT Award 2021

De Academic Consultancy Training (ACT) Award is een jaarlijkse viering om ACT studententeams te inspireren en motiveren om op wetenschap gebaseerde waarde voor de samenleving te creëren. De ACT Award wordt georganiseerd door het team Society Based Education, onderdeel van Education Support Centre, Wageningen UR. De ACT Award is als cadeau uitgereikt tijdens het afscheid van Tiny van Boekel, de vorige onderwijsdecaan (2012-2017). Tiny van Boekel staat bekend om zijn werk op het gebied van de verweving van onderwijs met de samenleving.

De ACT Award 2021 gaat naar:

Green-Heart-Eco-Farm.PNG

From farmland to sustainable food forest

Opdrachtgever Green Heart Eco-Farm heeft als doel 2,5 ha voormalig landbouwgrond om te vormen tot een duurzaam voedselbos. De opdrachtgever wil voedsel produceren voor de lokale gemeenschap en hen in staat stellen weer in contact te komen met de natuur. Daarnaast willen ze de lokale flora en fauna ondersteunen.

Het ACT studententeam creëerden een boek met informatie en advies over de implementatie van de eerste drie lagen van het voedselbos op basis van lokale abiotische omstandigheden, zoals temperatuur, hoeveel licht, etc. De studenten gaven inzichten over de integratie van traditionele heggen, en de vorming van een meer ongelijke topografie, om de leefbaarheid van het gebied voor dieren te stimuleren. Het ACT studententeam ontwikkelden een poster om het project over te kunnen brengen op relevante stakeholders.

De ACT Award jury was onder de indruk van de creativiteit. De studenten gebruikten verschillende onderzoeksmethoden, en creëerden meer dan een advies. De studenten maakten een boek met tientallen inheemse soorten dat door de opdrachtgever gebruikt wordt om 4000 bomen te planten.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Het ACT studententeam: Irene Chiva Aymerich, Morgane van Dam, Merel Snijders, Raghav Sharma, Pam Hurkens en Salomé Rinzema

Odrachtgever: Kestrel Maher, Green Heart Eco-Farm

Coach: Michel Kropman

Academic advisor: Marcel Vijn

5 andere genomineerde projecten:

PFAS bioremediation: Putting nature to work

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zijn door de mens gemaakte verbindingen met nuttige eigenschappen, maar die bij blootstelling aan mensen verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken. Opdrachtgever Geofoxx is een bureau voor milieu expertise, en wilde meer weten over het afbreken van PFAS-verbindingen. Het ACT studententeam is gevraagd advies te geven over welke stappen ondernomen moeten worden om bacteriesoort Acidimicrobium sp. A6 te gebruiken bij de sanering van PFAS in de bodem.

Het ACT studententeam heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd en interviews gehouden met internationale experts. De studenten schreven een adviesrapport over de ontwikkeling van bacteriële saneringstechnieken van PFAS-verontreinigingen in bodem en grondwater in Nederland. Daarnaast maakten ze een poster van de uitkomsten van het project.

ACT studententeam: Korlah Dorko, Anna Favaro, Fleur de Haas, Yujun Huang, Bas Tulkens, Hongyu Wang en Nienke Zwart
Opdrachtgever: Luuk de Vetten (Geofoxx) – Coach: Jenny Kieskamp – Academisch adviseur: Tom Bosma

DELTA21: A Dive into the Future of Dutch Nature

Opdrachtgever DELTA21 werkt aan het DELTA21 Haringvlietproject dat drie uitdagingen aangaat: waterveiligheid, duurzame energieopslag en natuurherstel. Dit plan kan worden toegepast op delta’s en estuaria. Het ACT studententeam is gevraagd om een advies te geven over de mogelijkheden om langs de kust van Voorne en Goeree een duurzaam en aantrekkelijk natuurpark aan te leggen.

Het ACT studententeam heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd en interviews gehouden. De ACT studententeam schreef een uitgebreid, praktijkgericht advies voor vier pijlers: 1) Parkreglement en -criteria, 2) Hydrologische en morfologische processen, 3) Ecologie en natuurherstel en 4) (Nationaal) Parkopzet. Daarnaast ontwierpen de studenten een digitale flyer.

ACT studententeam: Kris van den Berg, Steven Heesterman, Kristina Hrelja, Emma Papasian, Lotte Roosen en Ymke Temmerman
Opdrachtgever: H. Lavooij & L. Berke (DELTA21) – Coach: Beitske Bouwman – Academisch adviseur: Jasper Candel

Basic Substances as an Alternative Solution for Plant Protection

Strikte regels voor het gebruik van pesticiden hebben geresulteerd in beperkte producten op de pesticiden markt. Opdrachtgever Woodchem-DeBroers wilden meer inzicht in basisstoffen, welke een positief perspectief lijkten te hebben in gewasbescherming met weinig bekende risico’s voor planten en milieu. Het ACT studententeam werd gevraagd om inzicht en kennis te verschaffen over de mechanismen van basisstoffen in relatie tot hun potentiële gebruik in gewasbescherming.

Het ACT studententeam legde de focus op fungiciden, op basis daarvan selecteerden ze 10 basisstoffen. Het ACT studententeam ontwikkelde een beslissingstool die het voor de opdrachtgever mogelijk maakt om potentiële kandidaten voor basissubstanties te selecteren voor solo- of combinatiegebruik bij gewasbescherming. Daarnaast schreven ze een rapport met wetenschappelijke informatie over de mechanismen van de 10 basisstoffen in relatie tot hun gebruik in gewasbescherming.

ACT studententeam: Andreas Markou, Bas Sijs, Haris Spyridis, Isabel Rigutto, Jacoline and Noortje Heidinga
Opdrachtgever: Michel Jansen & Cor Klaver (Woodchem-DeBroers) – Coach: Marjon van Opijnen – Academisch adviseur: Harold Meijer

Caffeine free coffee beans through genetic modification

Cafeïnevrije koffie kan worden gemaakt door middel van een cafeïnevrij proces, maar dit leidt tot extra kosten, verminderde winsten en veranderende smaak. Opdrachtgever Jacobs Douwe Egberts wil meer inzicht in de haalbaarheid van het gebruik van genetische modificatie om cafeïnevrije koffieplanten te produceren. Het ACT studententeam is gevraagd dit te onderzoeken en een risicoanalyse uit te voeren over het introduceren van dit product op de Westerse markt.

Het ACT studententeam schreven een literatuur review over de stand van zaken op het gebied van genetische modificatie van c. arabica en c. cenephora en hoe de biosyntheseroute van cafeïne kan worden aangepast om cafeïnevrije koffieplanten te produceren. Daarnaast maakten de studenten een risico- en kansenanalyse over het introduceren van een gen-bewerkt, cafeïnevrij koffieproduct op de Westerse markt.

ACT studententeam: Nils Leibrock, Paul Mooijman, Joris Santegoets, Filemon Yusuf, Esmée Zutt and Xander Zuijdgeest
Opdrachtgever: Thomas Imison (Jacobs Douwe Egberts) – Coach: Josette Jacobs – Academisch adviseur: Jan Schaart

Valorisation of potato waste streams

Opdrachtgever Kiremko is benieuwd naar de valorisatie van reststromen in de aardappelverwerkende industrie. Het ACT studententeam is gevraagd om een beter begrip te geven van de technische en economische haalbaarheid van de valorisatie van aardappelverwerkingsafval en afvalwaterzuivering van de klant.

Het ACT studententeam schreef een academisch rapport dat in drie delen was verdeeld: 1) een marktonderzoek, 2) de bio-raffinageprocessen, en 3) een economische analyse. De economische, regelgevende en technische haalbaarheid van de valorisatie van afvalstromen ter plaatse door middel van bio-raffinageprocessen en afvalwaterzuivering is onderzocht, met als model een middelgrote aardappelverwerkingsfabriek. Daarnaast maakten de studenten een poster van de uitkomsten van het project.

ACT studententeam: Ourania Michalopoulou, Annabel Oosterwijk, Alessia Ore, Hidde Politiek, Junjie Shi and Yudong Zhao
Opdrachtgever: Govert Harmoen (Kiremko) – Coach: Ramona Laurentzen – Academisch adviseur: Paul Struik