Data Science Onderwijs

Voor domein specifiek onderzoek met big data zijn vaardigheden en kennis op het gebied van data science nodig. Dit varieert van technische vaardigheden van data, software, databases en programmeren aan de ene kant tot meer geavanceerde kennis van modelmatige berekeningen, visualisaties en geavanceerde analysetechnieken aan de andere kant. Ook ethische en privacy aspecten van dataverzameling en -gebruik spelen hierbij een cruciale rol.

Er is een brede keus aan onderwijsmogelijkheden in data science bij WUR. Dit strekt zich uit van vrije keuze vakken die opgenomen kunnen worden in het studiepakket, tot een specifieke BSc minor Data Science en online cursussen gerelateerd aan data science.

Het is essentieel dat de data science vaardigheden en kennis worden gecombineerd en toegepast in specifieke domeinen, zoals plant-, dier-, omgevings-, sociale en agrotechnologie en voedingswetenschappen. Het geboden WUR onderwijs van data science focust op deze domeinspecifieke toepassing.