Cursus

Vierdaagse leergang: AI perspectieven binnen de overheid

ScienceWorks biedt een vierdaagse leergang aan over het verantwoord werken met nieuwe technologische ontwikkelingen voor het overheidsbeleid.
Voortbouwend op de recente Haagse internationale expert meeting "Benevolent AI for Government" beoogt deze Leergang de AI perspectieven binnen de overheid - na de toeslagenaffaire – in kaart te brengen. Uitgangspunt hierbij is dat de overheid “mensgerichte AI” op alle niveaus kan gebruiken, mits goed voorbereid. Deze leergang brengt de verwachtingen en uitdagingen op dit gebied op een realistische manier in beeld. Tijdens de vier cursusdagen is er tevens voldoende ruimte om uw specifieke vragen – als niet IT expert - en uitdagingen omtrent dit onderwerp te adresseren. U leert uiteindelijk om zodanig om te gaan met vraagstukken van ethische en maatschappelijke aard dat u optimaal de kansen van algoritmes en AI kunt benutten.

Organisator ScienceWorks
Datum

do 8 april 2021 tot do 29 april 2021

Duur 4 dagen
Locatie Nederland