Ben jij student? Doe mee aan een project!

De WUR Wetenschapswinkel is de deur waar de burgergemeenschap kan aankloppen om gebruik te maken van de binnen de Universiteit aanwezige kennis. Maatschappelijke organisaties, NGO’s of ondernemende burgers kunnen contact met ons opnemen als ze een uitdaging hebben waarvoor onderzoek nodig is. Als WUR student kun je betrokken zijn bij deze projecten!

Hoe ziet het proces er uit?

Van begin tot eind zijn aanvragers betrokken bij het proces. Ze helpen heldere onderzoeksvragen formuleren en dragen bij aan het onderzoeksproces. Een WUR-onderzoeker is onderzoeksleider en stuurt het proces door middel van een actieplan, die als routekaart voor het onderzoeksproces gebruikt wordt. In het actieplan bepalen de aanvrager en de projectleider wie wanneer en op welke wijze betrokken wordt. Zij bepalen ook hoe, en wanneer, studenten in het project ingezet worden.

Waarom deelnemen?

Deelnemen aan een Wetenschapswinkel-project stelt studenten in staat in samenwerking met maatschappelijke partijen hun kennis en expertise toe te passen om tot resultaten met maatschappelijke impact te komen. Dit is een kans voor jonge onderzoekers om bij te dragen aan echte projecten met echte mensen om echte problemen op te lossen.

Hoe worden studenten betrokken bij Wetenschapswinkel projecten?

In het Algemeen worden student vanuit een Academic Consultancy Training (ACT) project betrokken. Als je door onze projecten bladert, is in detail te zien hoe studenten hebben bijgedragen. De ACT mogelijkheden worden elke periode aangegeven door Society Based Education (SBE), en zijn te zien als je voor je ACT inschrijft.

Hoe kan ik meedoen?

Als je je ACT nog niet gedaan hebt, kun je een kijkje nemen bij de beschikbare projecten van de Wetenschapswinkel. Ook als je op zoek bent naar een stageplaats, hebben wij mogelijkheden. Als er op dit moment geen projecten beschikbaar zijn, maar je wel in de toekomst bij een project van de Wetenschapswinkel betrokken zou willen zijn, neem dan contact met ons op. We helpen je graag zo goed als we kunnen.