Nieuws

Adviezen voor succesvol tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen

Gepubliceerd op
14 juli 2015

De resultaten van het onderzoek “Tijdelijk gebruik als antwoord op braakligging”, van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR zijn overhandigd aan de betrokken organisaties: NatuurSUPER en Kerngroep Reizende Tuin.

Het rapport, gebaseerd op twee studentenonderzoeken naar de ‘ins en outs’ van tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen, bevat een set aanbevelingen voor initiatiefnemers, ondersteuners, overheden en onderzoekers. Beide internationale studentengroepen hebben naast een internationale vergelijking ook gekeken naar effecten op de sociale cohesie in de wijk.

Succesvol gebruik

Succesvol tijdelijk gebruik gaat voor de één om een sterke betrokkenheid van omwonenden en voor de ander de intensiteit van het gebruik, de erkenning door (institutionele) organisaties, of de mate van continuïteit. Uit de studentonderzoeken blijkt dat het succes van een initiatief in ieder geval samenhangt met het vormen van coalities tussen partijen met vergelijkbare ambities, heldere communicatie met de buurt over het doel van het initiatief, persoonlijk contact en het geven van verantwoordelijkheid aan deelnemers. Om tijdelijk gebruik echt van de grond te krijgen helpt het zeer als de overheid burgerinitiatief echt onderdeel maakt van de beleidsagenda.

Reacties van betrokkenen bij het Nobelveldje in Wageningen

‘Het tijdelijk gebruik van het Nobelveldje in Wageningen is al weer even geleden, maar het betrekken van bewoners bij hun wijk in Wageningen, en eigenlijk in heel het land, staat meer op de kaart dan ooit. Dit onderzoek kan daar hopelijk ondersteunend voor zijn. Het is in elk geval een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen onderzoekers en studenten van de Wageningen UR, actieve bewoners en organisaties in het veld’, aldus Leida van der Berg van Kerngroep Reizende Tuin.

Marije van der Park (NatuurSUPER): ‘Wij hebben de tussentijdse resultaten gebruikt om zichtbaar te maken wat het effect van een tuin kan zijn en om vooral te laten zien hoeveel partijen en mensen betrokken zijn of raken bij de ondersteuning van een buurt- tuin/initiatief. '

Melitta Steenhuis (Solidez) is blij dat haar organisatie heeft bij kunnen dragen door als formele verantwoordelijke instantie voor de KlaassenGroep te functioneren. De ontwikkelaar KlaassenGroep heeft het tijdelijk gebruik als positief ervaren. De onderneming staat positief tegenover ondersteuning van tijdelijk gebruik in de toekomst.

Esther Flens (wijkmanager gemeente Wageningen) is in haar functie druk in de weer met bewonersinitiatieven in wijken in Wageningen “Het hele wijkgerichte werken zit in een transformatieproces waarbij bottom-up veel meer aandacht krijgt. Het tijdelijk gebruik van het Nobelveldje was voor Wageningen destijds een bijzonder nieuw initiatief, waar we positief op terugkijken”.