Nieuws

Digitale Farmer Field School vernieuwt voorlichting aan cacaoboeren in Sierra Leone

Gepubliceerd op
7 april 2016

Toen in 2014 het Ebola-virus uitbrak in Sierra Leone, konden cacaoboeren niet meer op de reguliere manier getraind worden. Door de noodsituatie kwam er een verbod op bijeenkomsten van meer dan 5 personen. Dit was de reden dat FairMatch Support, ontwikkelaar van duurzame handelsketens, de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research benaderde. Een gezamenlijke verkenning naar alternatieve trainingen resulteerde in de digitale Farmer Field School (DFFS):‘Kusheh na minem Fatu, en mi na koko farmer’ (Hallo, Ik ben Fatu en ik ben een cacao boerin). In januari 2016 is het prototype getest in Kailahun en Kenema district in Sierra Leone.

De DFFS is een digitaal leer-en communicatieprogramma,die interacties tussen boeren, trainers en handelaren mogelijk maakt en kennisuitwisseling stimuleert. De DFFS versterkt de positie van boeren doordat ze zelfstandiger kunnen opereren. Verder kunnen de trainingen worden aangepast aan de specifieke behoeftes. Het ontwikkelen van alternatieven voor trainingen past ook in een breder debat over de effectiviteit van huidige landbouwvoorlichtingsmodellen voor boeren die produceren voor de wereldmarkt. Jula, een lokale dienstverlener en partner van FairMatch Support in Sierra Leone, was samen met de leerstoelgroep Kennis, Technologie en Innovatie van Wageningen University verantwoordelijk voor het testen van het prototype DFFS.

DFFS succesvol geïntroduceerd bij cacaoboeren

De DFFS faciliteert interacties tussen boeren in groepen en trainers in de back office. Boeren kunnen zelfstandig informatie raadplegen en contact opnemen met de trainers voor ondersteuning via de DFFS tablets. Dit innovatieve interactiemodel is audiovisueel zodat het aansluit bij de analfabete en laaggeletterde boeren. Boeren, mannen en vrouwen, jong en oud, toonden veel belangstelling voor DFFS. Ze waren zeer gemotiveerd er mee aan de slag te gaan en bleken snel handig in het gebruik van de DFFS. Een veelbelovend teken is dat alle functies binnen de DFFS direct werden benut, zoals het telefoneren met de back office over zaken die spelen op hun boerderij. Zo maakten ze bijvoorbeeld foto's van ziektes in cacaobomen om de bestrijding onderling en met de trainers te kunnen bespreken.

Presentatie rapport

Het rapport met de resultaten van de test met het prototype DFFS is vrijdag 8 april overhandigd aan Mohamed Fofanah, directeur van Jula. De ontwikkeling en implementatie van de uiteindelijke applicatie vindt de komende jaren plaats. FairMatch Support zoekt in deze fase samenwerking met investeerders.