Nieuws

Een nieuwe vorm van gemeenschappelijk gebruik van heide en akkers in de Heideboerderij

Gepubliceerd op
28 november 2018

Een Heideboerderij kan de natuur op en vooral rond de Sallandse Heuvelrug verbeteren als daar een gemeenschappelijke business case aan ten grondslag ligt, die aanvullend is op individuele verdienmodellen van natuurbeheerders, schaapherders, boeren en streekgebonden bedrijven. Verder is het noodzakelijk om een Markefonds in te richten om het gat te dichten tussen de verdiencapaciteit van bedrijven die zich primair richten op productie voor de (wereld)markt en bedrijven met een nadruk op maatschappelijke waarden. Dit zijn de uitkomsten van het Wetenschapswinkelproject van Wageningen University & Research naar de vraag van Stichting Heideboerderij voor de mogelijkheden voor realisatie van een Heideboerderij.

Binnen de Heideboerderij is de samenwerking vormgegeven van natuurbeheerders, schaapherders, boeren, streekgebonden bedrijven en bewoners als onderdeel van een common en met wortels in een eeuwenoud heidelandbouwsysteem. Het woord 'commons' is de gebruikelijke Engelse term voor het gemeenschappelijk bezit van natuurlijke hulpbronnen. Verwante Nederlandse benamingen zijn onder andere meent, gemeynt, boermarke en marke. De term marke werd (en wordt) gebruikt in Salland. Op de Sallandse Heuvelrug kunnen tenminste vier gemeenschappelijke hulpbronnen worden geïdentificeerd: bodem, landschap, natuur (korhoen) en cultuur (bijna verloren gegane ambachten).

Onderzoekers ontwikkelden het concept voor een Heideboerderij op de Sallandse Heuvelrug door een fictieve samenwerkingsovereenkomst voor de marke op te stellen met voorwaarden waaraan de business modellen van de diverse samenwerkingspartners moeten voldoen. De acht principes van Elinor Ostrom voor het ontwerp van een 'common' zijn daarbij als leidraad genomen.

Op woensdag 28 november is het rapport met daarin het concept voor de Heideboerderij overhandigd aan Stichting Heideboerderij en Staatsbosbeheer, die interesse heeft in het realiseren van een Heideboerderij op de Sallandse Heuvelrug.