Nieuws

Kennisco-creatie in wetenschapswinkel-projecten

Gepubliceerd op
29 oktober 2015

Het tijdschrift Landschap heeft een themanummer uitgebracht over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten. Een nummer dat de moeite waard is voor iedereen die zich bezighoudt met onderzoeksprojecten waarin studenten samenwerken met maatschappelijke organisaties.

In dit nummer worden vier projecten van de Wetenschapswinkel geanalyseerd aan de hand van deze vragen:
•Hoe is generieke wetenschappelijke kennis in dit project gecontextualiseerd?
•Welk handelingsperspectief is ontwikkeld?
•Wie heeft zich de kennis toegeëigend?
•Welke invloed heeft het project uitgeoefend op de bestaande machtsverhoudingen?

Jolanda van Hasselt, mede-opdrachtgever van het project "Biodiversiteit in Zundert” komt aan het woord over haar ervaringen met onderzoekers en studenten.

Henny van der Windt, voorzitter van de Science & Society Group van de Rijksuniversiteit Groningen, plaatst het wetenschapswinkelonderzoek in een bredere maatschappelijke en wetenschappelijke context en evalueert als buitenstaander de beschreven projecten.