Nieuws

Kenniskring Buurtmoestuinen Almere helpt initiatieven te groeien en te bloeien

Gepubliceerd op
21 september 2015

Een kenniskring heeft alleen kans van slagen met commitment van de deelnemers voor een specifieke taak, en regelmatig instroom van nieuwe mensen. Daarnaast is nauw contact met de gemeente van groot belang. Dit zijn een paar uitkomsten van het onderzoek dat de Wetenschapswinkel van Wageningen UR heeft gedaan in opdracht van de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere. In deze kenniskring zijn vijftien bestaande en startende initiatieven gebundeld op het gebied van buurtmoestuinen en schooltuinen om zo kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en samen verder te groeien.

Belangrijke insteek van het onderzoek was het maken van een stappenplan voor het starten van een nieuwe buurttuin, het destilleren en verspreiden van de geleerde lessen en het vaststellen van de succesfactoren van een succesvol netwerk. Het stappenplan is bovendien zo geschreven dat het ook bruikbaar is voor initiatieven buiten Almere.

Input van het onderzoek werd verkregen door gesprekken met organisatoren en deelnemers van de kenniskringen in Almere en in Dronten en ambtenaren in de betreffende gemeenten.
Daarbij werd duidelijk dat:

  • Een Kenniskring een netwerk oplevert, inclusief makkelijker ingangen bij bijvoorbeeld de gemeente
  • Er kennis wordt uitgewisseld binnen maar ook buiten de eigen kring
  • Het een plek waar mensen gelijkgestemden ontmoeten en steun vinden
  • Een Kenniskring zorgt dat mensen elkaar blijven motiveren

Deelnemers halen én brengen kennis

Een kenniskring heeft alleen kans van slagen met commitment van deelnemers voor een specifieke taak en/of het bezoeken van bijeenkomsten. Het is daarnaast goed om te zorgen dat er diversiteit is aan deelnemers en regelmatige nieuwe instroom. Starters kunnen kennis en vaardigheden bezitten die nuttig kunnen zijn voor de rest van de groep. Gevorderden vinden het fijn hun kennis door te kunnen geven, waarbij ze weten dat zij zelf ook ooit starter waren. Bovendien blijkt deze kenniskring in Almere zo ook een goede afspiegeling van wat er speelt in de stad of het dorp. Belangrijk is verder om voor deelnemers een balans te vinden tussen kennis halen en kennis brengen. Dan blijven bijeenkomsten voor iedereen interessant en leert men van de één en geeft dat weer door aan de ander.

Een kenniskring heeft een facilitator nodig die de kring trekt: Iemand die de bijeenkomsten organiseert, mensen uitnodigt, enthousiasmeert, deuren kan openen, processen kan begeleiden, een groot netwerk heeft, en afkomstig is uit de dezelfde stad als waar het netwerk wordt georganiseerd. Uit de gesprekken blijkt dat veel deelnemers zo druk zijn met de realisatie van hun plannen dat het voor hen lastig is het organiseren van de kenniskring daar nog naast te doen.

Inbreng gemeente Almere belangrijke meerwaarde

Bij de bijeenkomsten in Almere was steeds een gemeenteambtenaar aanwezig. Belangrijk voordeel hiervan voor de gemeente is dat de kenniskring kan dienen als platform; een podium kan zijn om gemeentelijke standpunten te verwoorden en helpt om ambities te verwezenlijken. Voor deelnemers betekent de aanwezigheid van de ambtenaar een ingang bij de gemeente.