Nieuws

Kruidenrijk gras goed voor paard en weidevogel

Gepubliceerd op
20 oktober 2016

Het houden van paarden kan prima samengaan met het realiseren van hoge natuurwaarden. Schraal kruidenrijk gras sluit beter aan bij de voederbehoefte van het paard en vergroot de foerageermogelijkheden en vegetatiestructuur voor weidevogels aanzienlijk. Dit blijkt uit het onderzoek van de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research voor de Weidevogelgroep Eilandspolder en Landerade. Zij wilden meer weten over de mogelijkheden voor paardenhouders in veenrijk Laag Holland om hun graslandbeheer te veranderen, zodat weidevolgels op termijn kunnen blijven voortbestaan.

Studenten en onderzoekers van Wageningen University & Research onderzochten de mogelijkheden voor verandering in het beheer en de gevolgen voor de bedrijfsvoering van paardenhouders bij omschakeling.

Zij geven de paardenhouders onder andere de volgende adviezen mee:

  • Het omschakelen van een koeienweide naar schraal grasland vereist een minimum aan bemesting, bij voorkeur alleen nog ruige mest in het voorjaar
  • Inkuilen of hooien bespoedigt verschraling van voedselrijk grasland door afvoer van nutriënten
  • Door perceelranden af te rasteren kan zaad van bloeiende grassen en kruiden gemakkelijker verspreiden, zodat de gewenste botanische samenstelling mogelijk sneller bereikt wordt

Deze resultaten zijn inmiddels door ongeveer 24 paardenhouders meegenomen in de omvorming van graslandbeheer. Zij zijn in een netwerk in Laag Holland gestart met de omvorming.