Nieuws

Paardenmest als circulaire meststof

Gepubliceerd op
12 december 2018

Kan strorijke paardenmest bijdragen aan het sluiten van de kringloop binnen een circulaire economie? Stichting De Paardenkamp, nationaal rusthuis voor oude paarden en pony’s heeft een idealistische missie. Zij heeft aan de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research gevraagd om de mogelijkheden voor mestaanwending op het eigen bedrijf te onderzoeken.

Stichting De Paardenkamp wil bijdragen aan de circulariteit en zoekt daarvoor mogelijkheden. Het item ‘duurzaamheid’ staat vermeld in de statuten en ‘zelfvoorziening’ is daarbij een speerpunt. Een nieuw aangekochte locatie lijkt geschikt om de eigen paardenmest, na eventuele bewerking, aan te wenden op het eigen land om daarmee meer circulair te zijn. Doel is om hiermee zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn als het gaat om mest en mineralen.

De nieuwe locatie biedt mogelijkheden om een opslag- en verwerkingsinstallatie te bouwen. De mogelijk bruikbare technieken voor mestverwerking die naast het gebruik van verse mest worden bekeken, zijn composteren, fermenteren, mest vergisten en het inzetten van champost als substraat bij de champignonteelt. Onderzocht zijn de geschiktheid voor aanwending, de emissies van ammoniak, methaan en lachgas, de bemestingswaarde en de arbeid en kosten. Onbehandelde paardenmest leidt tot ammoniak- en methaanemissies tijdens opslag, composteren leidt vooral tot ammoniak- en lachgasemissies tijdens het composteerproces en vergisten geeft vooral hogere ammoniak- en lachgasemissies bij aanwending van het digestaat. Gecomposteerde mest leidt nauwelijks tot uitspoeling van stikstof, wat wel het geval is bij verse mest. Gebruik van verse paardenmest geeft risico’s met medicijnresten en parasitaire besmettingen.

Vanwege de nadelen van de verschillende opties, krijgt De Paardenkamp het advies de mest te blijven afvoeren. Dit leidt tot de minste stikstofverliezen, risico op besmetting, kosten en arbeid. Doordat er op enkele percelen maïsteelt plaatsvindt die geruild wordt voor rundveemest van een omliggend bedrijf, wordt er in enige mate circulair gewerkt. Een optie om dit verder te versterken, is de teelt van luzerne dat als paardenvoer kan dienen. In het algemeen zouden paardenhouders kunnen kijken of omliggende agrariërs met kennis van de teelt bereid zijn om luzerne te telen en daarvoor paardenmest aan te wenden. Luzerne kan goed afgewisseld worden met maïsland en grasland en kan als vezelbron dienen door het met krachtvoer te mengen, hetgeen de circulariteit bevordert.