Persbericht

Stadsvarkens tegen voedselverspilling

Gepubliceerd op
27 juni 2017

Stadsvarkens kunnen een rol spelen in het sluiten van de kringloop binnen een circulaire economie. Stichting Stadsvarkens houdt een viertal varkens in een bosperceel in Ede. Om te weten te komen welke reststromen aan de varkens gevoerd mogen worden, is aan de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research gevraagd om de wet- en regelgeving verder te onderzoeken.

Stichting Stadsvarkens wenst haar varkens zo veel mogelijk te voeden met reststromen. Het verstrekte rantsoen bevat groente en fruit, wei en bierborstel. In Nederland geldt echter een strikte regelgeving als het gaat om het voeren van landbouwhuisdieren. Wat is wel en wat is niet toegestaan? Om hier een eenduidig antwoord op te krijgen, zijn de Europese Verordeningen op het gebied van voedselproductie, die in Nederland integraal van toepassing zijn, tegen het licht gehouden.

Gecertificeerde producten

Een aantal producten is toegestaan als voedermiddel, zoals groente en fruit van de lokale groenteboer, aardappels, peulvruchten, eikels en kastanjes en gras. Andere producten zijn alleen toegestaan als deze gecertificeerd zijn, zoals mengvoeders, brijvoeders, wei, bierbostel en verwerkte producten als brood en bakkerijproducten. Keukenafval en etensresten, en dierlijke bijproducten en afgeleide producten zijn altijd verboden.  

De doelstellingen van Stichting Stadsvarkens betreffen zowel een lokale circulaire economie, als ook het verzorgen van educatie. Voor het verzorgen van educatie volstaat een stichting. Deze stichting kan zich inzetten voor het promoten van lokale circulaire economieĆ«n, aandacht voor duurzaamheid en het aftasten van wettelijke kaders voor zulke initiatieven. Voor het consumeren van het varkensvlees wordt geadviseerd om een coƶperatie op te richten.     

De rol van de overheid is onder andere het volgen van maatschappelijke ontwikkelingen en daar waar nodig en gevraagd gewenste ontwikkelingen ruimte te geven en te reguleren. Advies is om als lokale overheid te zorgen voor inpassing van een initiatief binnen de omgevingsvisie. De centrale overheid kan zorgen voor een herontwerp van instrumentarium, inclusief toetsingskaders en andere beoordelingsmechanismen, welke dienend zijn aan de maatschappelijke wensen.