Project

25 jaar onderzoek van de Wageningse Wetenschapswinkel

In 2010 bestaat de Wageningse Wetenschapswinkel 25 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum wil de Wetenschapswinkel terugblikken op het werk dat de afgelopen 25 jaar is verricht en zich verder oriënteren op de toekomst.

jubileumlogo8.jpg

Science for Impact is een belangrijke missie van de Wetenschapswinkel. De werkwijze van de Wetenschapswinkel is erop gericht maatschappelijke en wetenschappelijke doorwerking van het onderzoek te bevorderen. De Wetenschapswinkel heeft aan onderzoekers van Alterra, onderdeel van Wageningen UR, gevraagd om na te gaan wat de succesbepalende factoren zijn in die werkwijze.

De onderzoeksvragen waren als volgt:

  • Op welke thema’s had het onderzoek van de Wetenschapswinkel de afgelopen tien jaar betrekking? Zijn hierin verschillen waar te nemen ten opzichte van de periode daarvoor?
  • Hoe wordt onderzoek van de Wetenschapswinkel georganiseerd en hoe verloopt dat onderzoeksproces in de praktijk?
  • Wat voor soort maatschappelijke en wetenschappelijke doorwerking van het onderzoek is er?
  • Wat zijn de succesbepalende factoren bij het werk van de Wetenschapswinkel met het oog op doorwerking?

De onderzoekers Carmen Aalbers en Frans Padt van Alterra hebben trends in het onderzoek over de afgelopen 25 jaar geanalyseerd en een representatief aantal onderzoeken uit de afgelopen tien jaar in detail onderzocht. Er zijn ondermeer interviews gehouden met maatschappelijke partijen en onderzoekers.

De belangrijkste conclusie is: onderzoek van de Wetenschapswinkel kan maatschappelijke partijen een stem geven in beleid en besluitvorming, leiden tot innovaties in de praktijk en tot nieuwe coalities. Ook kan nieuwe wetenschappelijke kennis ontstaan. Intensieve samenwerking tussen onderzoekers, maatschappelijke partijen en externe deskundigen is daarbij van doorslaggevend belang.

De succesbepalende factoren zijn hieronder samengevat:

  • Het inbouwen van een peer review, het afspreken van een duidelijke rolverdeling en het inzetten van ‘instrumenten voor transitie’, waarmee een nieuwe verfrissende blik op een bestaande situatie kan worden ontwikkeld en bestaande belangenconfiguraties kunnen worden opengebroken. Een voorbeeld van zo’n transitie-instrument is het organiseren van een gezamenlijke ‘schouw’ in het veld met onderzoekers, maatschappelijke partijen en bestuurders.
  • Voldoende tijd en ruimte inbouwen voor interactie tussen de onderzoeker en maatschappelijke partijen en het documenteren van de maatschappelijke en wetenschappelijke doorwerking van het onderzoek.
  • Studenten bij het onderzoek betrekken, direct contact tussen geïnteresseerde studenten en maatschappelijke organisaties faciliteren en openheid en onbevangenheid in het studentonderzoek stimuleren.
  • Zichtbaarheid en bereikbaarheid van de Wetenschapswinkel voor alle groepen uit de samenleving bevorderen en de politiek en maatschappelijke groeperingen zonodig actief benaderen.

Op de jubileumdag (17 juni 2010) geeft professor Arjen Wals van de Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (ECS) van Wageningen University een lezing waarin hij de resultaten van dit onderzoek in een breder kader zal plaatsen van veranderende verhoudingen tussen wetenschap, samenleving en beleid.

Download

Opdrachtgever

Wetenschapswinkel Wageningen UR

Projectcoördinatie

Frans Padt - Alterra - Centrum Landschap

Projectuitvoering

Carmen Aalbers - Alterra - Centrum Landschap
Frans Padt - Alterra - Centrum Landschap

Begeleidingscommissie

Jet Proost - Jet Proost Communicatie Advies
Bram ten Cate - WOT Natuur en Milieu, onderdeel van Wageningen UR
Arjen Wals - Leerstoelgroep Educatie en competentiestudies van Wageningen University
Gerard Straver - Wetenschapswinkel Wageningen UR
Derk-Jan Stobbelaar - Hogeschool Van Hall Larenstein, onderdeel van Wageningen UR

Financiering

Wetenschapswinkel Wageningen UR en Investeringsprogramma Scaling & Governance van Wageningen UR

Contact: Frans Padt, Projectcoördinator