Project

Betrekken van tuinders en buurt bij tuinencomplex De Koekelt, Ede

De Wetenschapswinkel heeft in opdracht van de vereniging van amateurtuinders Ede onderzocht hoe tuinders en de buurt meer betrokken kunnen worden bij het tuinenpark De Koekelt in Ede.

Tuinenpark De Koekelt is een volkstuinencomplex in Ede. Door samenwerking met maatschappelijke organisaties, staat het tuinencomplex midden in de maatschappij. Dit was reden om de meerwaarde van het tuinencomplex voor de wijk te vergroten. Dit betekende dus veranderen:  van een gesloten volkstuincomplex naar een open tuinenpark. Sinds de openstelling in de winter van 2011-2012, hebben alle bewoners van de wijk Ede-Veldhuizen vrij toegang tot het tuinenpark om te wandelen over de paden in het park. Deze paden sluiten aan op de wandelpaden in het aangrenzende Veldhuizerbos.

Onderzoeksopdracht

volkstuin de Koekelt in Ede

De Vereniging van amateurtuinders Ede wil nu weten hoe zij de buurt en de tuinders meer bij het tuinenpark kan betrekken. De Wetenschapswinkel heeft onderzocht hoe het tuinenpark de openstelling naar de wijk het beste kan aanpakken en de saamhorigheid onder tuinders versterkt.

Vervolgopdracht

Dit onderzoek is een vervolgopdracht. In 2008 kreeg de Wetenschapswinkel van Wageningen UR namelijk al de opdracht om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om door te groeien van een gesloten volkstuincomplex naar een multifunctioneel tuinenpark. Dit onderzoek is in november 2009 afgerond. De resultaten ervan hebben bijgedragen tot een nieuw ontwerp voor het tuinenpark. In de tekening hierboven staat het voorlopig ontwerp inrichting van de Nieuwe Koekelt (29 juni 2010).

Nieuwe ideeën

Tuinenpark De Koekelt kan de wijk versterken op ecologisch, sociaal, en cultureel gebied. De wensen die er op ieder gebied zijn, zijn in de wijk onderzocht. De buurtbewoners hadden tal van ideeën om de buurt bij het tuinenpark te betrekken. Buurtbewoners willen voornamelijk wandelen en zijn geïnteresseerd in een groentemarkt, vogelexcursies en in milieueducatie. De buurtorganisaties kunnen op deze wensen inspelen. De stroom van nieuwe ideeën en kritische inbreng stimuleert tuinders en bestuur van De Koekelt om vooruit te kijken en open te staan voor verandering. In de lente van 2012 plukken zij de vruchten van deze open houding!

Resultaat onderzoek

volkstuin de Koekelt in Ede

Uit het onderzoek blijkt dat de activiteiten die tuinders organiseren voor tuinders en wijkbewoners, bijdragen aan een goede sfeer op het tuinenpark en aan versterking van de sociale controle. Dit is een belangrijke basis om buurtbewoners bij het tuinenpark te betrekken en diefstal en vandalisme te voorkomen. Om activiteiten te organiseren, is het belangrijk om de talenten en kwaliteiten van de tuinders te benutten. Deze talenten ontdek je als je de tuinders op een persoonlijke en informele wijze benadert.

Presentatie resultaten

Op woensdag 30 mei 2012 presenteerde Lise Alix de resultaten van het onderzoek naar de kracht van het tuinenpark ‘De Koekelt’ voor de wijk, tijdens de bijeenkomst ‘Welkom op tuinenpark De Koekelt’. De Edese wethouder Simon van de Pol ontving tijdens de bijeenkomst het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport.

Over VAT-Ede

VAT-Ede is de vereniging van amateurtuinders in Ede en wil het amateur tuinieren bevorderen. De vereniging beheert 7 volkstuincomplexen in Ede met een totale oppervlakte van 9 ha. Hier beoefenen 330 tuinders hun hobby. Tuinenpark De Koekelt is een van die tuincomplexen.

NieuweKoekelt300px2.jpg

Meer over De Koekelt

Volkstuincomplex De Koekelt is onderdeel van Peppelensteeg-gebied. Dit is een omsloten groengebied en is sterk versnipperd. Er zijn 130 tuinders actief. Ze zijn een afspiegeling van onze multiculturele samenleving. De tuinders komen uit veertien verschillende landen. De verschillen in cultuur zie je in het beheer van de individuele tuinen.

Meer over het onderzoek

Potluck, samen eten

De opdracht is aangeboden als casestudy in het vak SCH-31306; Group work for Health Promotion. Leonie Kohl, Lisette Feyern, Charlotte Gijzen en Xizhe Hu hebben de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: How can the participation of the users of the ‘De Koekelt’ be increased in the realization of the multifunctional allotment garden?
Zij hebben een vragenlijst opgesteld en geven hiermee antwoord op deze onderzoeksvraag. Het resultaat hiervan is de input voor de volgende twee deelonderzoeken van dit project.

Deelonderzoek 1

Het eerste deel van de vraag heeft betrekking op de buurt. Zeven studenten onderzochten dit in het kader van ACT  (Academic Consultancy Training). Ze geven een antwoord in het verslag ‘Tuinenpark De Koekelt verwelkomt de wijk’. De onderzoekresultaten zijn op 29 juni 2011 gepresenteerd aan de opdrachtgever VAT-Ede en aan het bestuur De Koekelt. Hierbij was ook de Edese Wethouder Simon van de Pol aanwezig.

Deelonderzoek 2

Een Master student onderzocht het tweede deel van de vraag. Doel van de masterscriptie was om erachter te komen op welke manier het gemeenschapsgevoel en participatie van de tuinders versterkt kunnen worden. Deze vraag is beantwoord met kwalitatief onderzoek. Tweeëntwintig tuinders zijn geïnterviewd. Daarnaast zijn er enkele activiteiten georganiseerd, zoals een potluck en een feedbackbijeenkomst. Tot slot is er een korte film gemaakt. De onderzoeksresultaten staan in het onderzoeksrapport “Zo Tuinieren Zíj dus”- Gemeenschap en Participatie Tuinenpark De Koekelt.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

De resultaten van de deelonderzoeken zijn gebundeld in een makkelijk leesbaar rapport Welkom op Tuinenpark De Koekelt - De kracht van tuinenparken voor de wijk. In dit rapport staat hoe tuinenparken de openstelling naar de wijk het beste kunnen aanpakken.